એફબીએપીએક્સ

બાર્બાડોસ

માર્ગ પર બાળક? બેબી બેબીન માટે અવે મેળવો!

બેબીમોન્સ કૅનેડિઅન માતાપિતા માટે હૉટ ન્યૂ ટ્રાવેલ વલણ છે પરંતુ તે શું છે અને તમે શું કરો છો? એક બાળકનું બચ્ચું શું છે? માતા-પિતા અને પપ્પાનું 'તોફાન' પહેલાં તાજું થવું, તાજું કરવું અને આરામ કરવાની અપેક્ષા રાખવાની એક બેબીમૂન તક છે ...વધુ વાંચો

કોવિડ -19 ને કારણે, મુસાફરી એ પહેલા જેવું થતું નથી. શારીરિક અંતરની આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવું, વારંવાર હાથ ધોવાનું સુનિશ્ચિત કરવું અને જ્યારે અંતર જાળવવું શક્ય નથી ત્યારે મકાનની અંદર માસ્ક પહેરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જુઓ www.travel.gc.ca/travelling/advisories વધુ વિગતો માટે.