એફબીએપીએક્સ

પેરુ

પેરુના પેડિંગ્ટન પાથને પેડિંગ

શું તમે પેરુમાં પેડિંગ્ટનને અનુસરવા માંગો છો? "એક મુજબની રીંછ હંમેશા તેની ટોપીમાં કટોકટીના કિસ્સામાં મુરબ્મ સેન્ડવીચ રાખે છે." બીજી પેડિંગ્ટન મૂવીના તાજેતરના પ્રકાશન સાથે, સૌથી ઊંડો કાળા પેરુથી બહાદુર થોડું રીંછને પુનરુત્થાન અનુભવી રહ્યું છે ...વધુ વાંચો

કોવિડ -19 ને કારણે, મુસાફરી એ પહેલા જેવું થતું નથી. શારીરિક અંતરની આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવું, વારંવાર હાથ ધોવાનું સુનિશ્ચિત કરવું અને જ્યારે અંતર જાળવવું શક્ય નથી ત્યારે મકાનની અંદર માસ્ક પહેરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જુઓ www.travel.gc.ca/travelling/advisories વધુ વિગતો માટે.