ઇવેન્ટ સબમિટ કરો

શું તમે જાણો છો કે ઇવેન્ટ અથવા પ્રવૃત્તિ અન્ય કૌટુંબિક ફન હેલિફેક્સ પર વાંચવી જોઈએ? તે અમારી સાથે શેર કરો!

તમે ઇવેન્ટનું વર્ણન પ્રદાન કરો, સમય અને સરનામાં જેવી વિગતો, એક ચિત્ર શામેલ કરો 800 પિક્સેલ્સથી વધુ નહીં ) પછી અમે સમીક્ષા અને યોગ્ય સ્થળે તેને પોસ્ટ કરીશું.

અમે ઇવેન્ટ્સ સબમિટ કરવાની વિનંતી કરીએ છીએ ન્યુનત્તમ of 2 અઠવાડિયા પહેલાં


અમે સામગ્રી માટે સબમિશન સંપાદિત કરવાનો અને અમારી વેબસાઇટની થીમમાં ફિટ ન થતાં અથવા અમે અયોગ્ય માનતા નથી તેવી સૂચના વિના અસ્વીકાર કરવાનો અધિકાર અનામત છે. અમે ચોકસાઈ માટેની સામગ્રીની સમીક્ષા કરીશું.

અમારા કૅલેન્ડર માટે એક ઇવેન્ટ સબમિટ કરીને, તમે કૌટુંબિક ફન કૅનેડા ઇન્ક અને તેના પ્રતિનિધિઓને સંભવિત સુવિધા અથવા જાહેરાત પ્લેસમેન્ટ માટે ઇમેઇલ દ્વારા તમારો સંપર્ક કરવાની પરવાનગી આપો છો.

  • કૃપા કરીને વિગતવાર વર્ણન વત્તા તારીખ, સમય, સ્થાન, પ્રવેશ, વેબસાઇટ અને ઇવેન્ટ સંપર્ક માહિતી પ્રદાન કરો. અમે અપૂર્ણ માહિતી સાથે ઇવેન્ટ્સ પોસ્ટ કરીશું નહીં.
  • અમે $ 100 થી શરૂ થતા જાહેરાત વિકલ્પોની ઑફર કરીએ છીએ અને તમારી ઇવેન્ટ વિશે હજારો હેલિફેક્સ માબાપને વાંચવામાં સહાય કરી શકે છે વધુ જાણવા માટે હા ક્લિક કરો અને વધુ માહિતી સાથે અમે તમારો સંપર્ક કરીશું.