વ્હીટબી

ટોરોન્ટોમાં મિની-પટ ગોલ્ફ કોર્સ

મિની પટ્ટો, અથવા મિની ગોલ્ફ, કુટુંબ-પ્રિય છે. ટોરોન્ટોમાં, તમે વર્ષભરમાં ઘરની અંદર રમી શકો છો, અથવા જ્યારે ઉનાળામાં સૂર્ય ચમકતો હોય ત્યારે આઉટડોર કોર્સનો આનંદ લઈ શકો છો. એજ પુટિંગ આ આગલા સ્તરની કોસ્મિક બૉલિંગ છે. તેજસ્વી ગ્લો-ઇન-ધ-ડાર્ક રંગો, છિદ્ર ડેકોરનું કેલિડોસ્કોપ ...વધુ વાંચો