યોર્ક

સ્પ્લેશ સ્પ્લેશ - ટોરોન્ટોમાં ઇન્ડોર પુલ

ટોરોન્ટો શહેરમાં એક વિશાળ 60 ઇન્ડોર પૂલ પ્રદાન કરે છે! તમે અહીં સંપૂર્ણ સૂચિ જોઈ શકો છો, અને અમે નીચેનાં પરિવારો માટે અમારા મનપસંદોને સૂચિબદ્ધ કર્યા છે. વેવ પૂલ શહેરનું એકમાત્ર વેવ પૂલ, ધ વેવ પૂલે તાજેતરમાં એક નવી 100-foot વોટરસ્લાઇડ ઉમેર્યું જેમાં સપ્તરંગી પ્રભાવો છે, ...વધુ વાંચો