ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ (ਪਿਛਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ) ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ 3 ਦੇ ਹੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾownਨੈਸ ਪਾਰਕ ਮਿਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ!

ਮਿੰਨੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇਅ ਵੀਕੈਂਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਆਨਲਾਈਨ. ਬੋਨੇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਭੋ ਇਥੇ.

ਬੋਨੇਸ ਪਾਰਕ ਮਿੰਨੀ ਰੇਲ ਨਿਯਮਤ ਅਪਰੇਸ਼ਨਸ:

ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.ucalgary.ca/outdoorcentre/bowness-park