1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਨਫ ਦਾ ਕਸਬਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ! ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਇਵੈਂਟ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲੱਭੋ.

ਬੈਨਫ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ:

ਜਦੋਂ: ਜੁਲਾਈ 1, 2023
ਕਿੱਥੇ: ਬੈਨਫ, ਏ.ਬੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.banff.ca

ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੱਭੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਗਾਈਡ ਇੱਥੇ.