fbpx

ਵਿਰਾਸਤ ਦਿਵਸ

ਬੇਸਿਕ ਇਵੈਂਟ ਕੈਲੰਡਰ ਸੂਚੀ ਚਿੱਤਰ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)
ਪਿਆਰ ਜਹਾਜ਼? ਹੈਂਗਰ ਫਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ

ਹੈਂਗਰ ਫਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਖੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਂਗਰ ਫਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ »