fbpx

ਯਾਦ ਦਿਵਸ

ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਵਸ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜਨਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਵਸ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ: ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ - 11 ਨਵੰਬਰ, 2023

ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਵਸ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੋ। ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜਨਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਸਹੀ ਹੈ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ »