ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਗੰਦਗੀ, ਹਿਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੀਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ! ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੈਜ਼ ਡਾਂਸਵਰਕਸ. ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ!

ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਜ਼ ਡਾਂਸ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੈਜ਼ ਡਾਂਸਵਰਕਸ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡਾਂਸ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ।

DJD ਵਿਖੇ ਸਮਰ ਡਾਂਸ ਕੈਂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਕੈਂਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀਆਂ Decidedly Jazz ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ!

ਗਰਮੀ ਕੈਂਪ

ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਜ਼ ਡਾਂਸਵਰਕਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ (ਉਮਰ 4 - 5 ਸਾਲ) ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ (ਉਮਰ 6 - 18) ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਜ਼ ਡਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ! ਹਿੱਪ ਹੌਪ, ਜਨਰਲ ਡਾਂਸ, ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਆਮ ਡਾਂਸ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਡਾਂਸ, ਫੰਕ ਅਤੇ ਹਿੱਪ ਹੌਪ, ਸਮਕਾਲੀ ਡਾਂਸ, ਰਿਦਮ ਪਲੇ, ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਡਾਂਸ ਕੈਂਪ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ, ਡਾਂਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਤਾਲ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ।

ਹੋਰ ਕੀ?

Decidedly Jazz Danceworks ਵਿਖੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ 3 ਜੁਲਾਈ - 25 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੰਬੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫੀਸ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DJD ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ $22 ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ $27 ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ!

ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੈਜ਼ ਡਾਂਸਵਰਕਸ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੈਜ਼ ਡਾਂਸਵਰਕ ਸਮਰ ਕੈਂਪ:

ਜਦੋਂ: ਹਫਤਾਵਾਰੀ, 3 ਜੁਲਾਈ - ਅਗਸਤ 25, 2023
ਟਾਈਮ: ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ (ਅੱਧਾ ਦਿਨ); ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ (ਪੂਰਾ ਦਿਨ)
ਕਿੱਥੇ: ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੈਜ਼ ਡਾਂਸਵਰਕਸ
ਪਤਾ: 111 12 Ave, SE, Calgary, AB
ਫੋਨ: 403-245-3533
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.decidedlyjazz.com