ਡੌਪ-ਇੰਨ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮਬਿੰਗ ਔਫ ਸਾਊਥਲੈਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ

ਸਾਉਥਲੈਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮਿੰਗ (ਫੈਮਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ 7: 30 - 9 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥਲੈਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡ੍ਰਾਇਪ-ਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. 7 ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਲਈ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

4 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੈਂਪੀਨਿੰਗ ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ 4 - 12 ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟ ਛੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਡੌਪ-ਇੰਨ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮਬਿੰਗ ਐਟ ਸਾਊਥਲੈਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ:

ਜਦੋਂ: ਮੰਗਲਵਾਰਾਂ
ਟਾਈਮ: 7: 30 - 9 ਵਜੇ
ਕਿੱਥੇ: ਸਾਊਥਲੈਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ
ਪਤਾ: 2000 ਸਾਊਥਲੈਂਡ ਡਾ. SW, ਕੈਲਗਰੀ, ਏਬੀ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.calgary.ca

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੇਖ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ!

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

3 Comments
  1. ਜੁਲਾਈ 20, 2018
  2. 17 ਸਕਦਾ ਹੈ, 2015
    • 19 ਸਕਦਾ ਹੈ, 2015