ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਸਕੇਟ ਲਈ ਜਾਓ। . . ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ!

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

Cardel Rec ਦੱਖਣੀ

ਸ਼ੌਨਸੀ ਵਾਈਐਮਸੀਏ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਡਲ ਰੇਕ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਕਲਾਸਾਂ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਸਬਕ, ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਡੇਅ ਕੈਂਪਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਾ ਪਤਾ: 100, 333 Shawville Blvd SE, Calgary, AB
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.cardelplace.com

ਕੈਲਗਰੀ ਐਕੁਆਟਿਕ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅਰੇਨਾਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ) ​​ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 12 ਐਕੁਆਟਿਕ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ/ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਅਖਾੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਕੁਆਟਿਕ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ/ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.calgary.ca
ਅਰੇਨਾਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.calgary.ca

ਉਤਪਤੀ ਕੇਂਦਰ

ਇਨਡੋਰ ਫੁਟਬਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ Saddletown YMCA ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟ: ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਜਾਂ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਤਾ: 7555 Falconridge Blvd NE, ਕੈਲਗਰੀ, AB
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: genesis-centre.ca

ਜੇਸੀਸੀ ਕੈਲਗਰੀ

JCC ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ, ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਲ, ਗਰਮ ਟੱਬ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੰਨ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਪਤਾ: 1607 90 Avenue SW, ਕੈਲਗਰੀ, AB
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.calgaryjcc.com

MNP ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਪਸੋਲ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ)

MNP ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਇੱਕ ਸਦੱਸਤਾ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਜਨਤਕ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਓਲੰਪਿਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੂਲ
 • 20 ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਮ ਟੱਬ
 • ਭਾਫ ਦਾ ਕਮਰਾ
 • ੨ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ
 • 2 ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੈਕ
 • ਕਾਰਡੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਕਰਣ ਦੇ 700+ ਟੁਕੜੇ
 • ਯੋਗਾ, ਪਾਵਰ ਸਾਈਕਲ, ਬੂਟ ਕੈਂਪ, ਕਿੱਕਬਾਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਫਿਟਨੈਸ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ

ਦਾ ਪਤਾ: 2225 ਮੈਕਲੋਡ ਟ੍ਰੇਲ ਸਾਊਥ, ਕੈਲਗਰੀ, ਏ.ਬੀ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.mnpcentre.com

ਮਾਉਂਟ ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਮਾਉਂਟ ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ, ਡਰਾਪ-ਇਨ ਪਲੇ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਵਾਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਟੱਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਠ-ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਟੈਂਕ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਪਤਾ: 4825 Mt ਰਾਇਲ ਗੇਟ SW, ਕੈਲਗਰੀ, AB
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.mtroyal.ca

SAIT ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ

SAIT ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ, ਪੂਰੇ ਕਾਰਡੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਡਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, 25-ਮੀਟਰ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਲ, 9-ਮੀਟਰ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਟੈਂਕ ਖੇਤਰ, ਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, 6 ਸਕੁਐਸ਼ ਕੋਰਟ, 1 ਰੈਕੇਟਬਾਲ/ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਫਿਟਨੈਸ/ਡਾਂਸ/ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਸਟੂਡੀਓ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਲੇਨ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਤੈਰਾਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੇਅ ਕੈਂਪ, ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ/ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ।

ਦਾ ਪਤਾ: 1301, 16 ਐਵੇਨਿਊ NW, ਕੈਲਗਰੀ, ਏ.ਬੀ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.sait.ca

ਸਾਊਥਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ (ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ)

ਸਾਊਥਲੈਂਡ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਟਰਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਤੱਟੀ ਬੀਚ ਥੀਮ ਵਾਲਾ AquaPlay ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਵ ਪੂਲ, ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਟੈਂਕ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ, ਕਿਡੀਜ਼ ਪੂਲ, ਗਰਮ ਟੱਬ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਐਕਵਾ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨ ਅਰੇਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਸਮੀ ਜਨਤਕ ਸਕੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਜਿਮ, ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਕੋਰਟ, ਤਿੰਨ ਪਲੇਹਾਊਸ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਇੱਕ ਬੇਬੀਸਿਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਅਤੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਕਮਰਾ।

ਸੁੱਕੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ, ਖੇਡ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਰੈਕੇਟ ਖੇਡਾਂ, ਸਕੇਟਿੰਗ, ਡਾਂਸ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੀਗ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਡਰਾਪ-ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅ ਕੈਂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ!

ਪਤਾ: 2000 ਸਾਊਥਲੈਂਡ ਡਰਾਈਵ SW, ਕੈਲਗਰੀ, AB
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.calgary.ca

ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਕੋ ਸੈਂਟਰ

ਟ੍ਰਾਈਕੋ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਗਰਮ-ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਈਕੋ ਸੈਂਟਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਅ ਕੈਂਪ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • 13,500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ
 • 3-ਲੇਨ ਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕ
 • 2 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫਿਟਨੈਸ ਸਟੂਡੀਓ
 • 316 ਫੁੱਟ ਇਨਡੋਰ ਵਾਟਰਸਲਾਈਡ ਅਤੇ ਵੇਵਪੂਲ
 • ਗਰਮ ਟੱਬ, ਸੌਨਾ, ਭਾਫ਼
 • ਖੇਤਰ
 • ਜਿਮਨੇਜੀਅਮ
 • ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕਮਰੇ
 • ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ

ਪਤਾ: 11150 ਬੋਨਾਵੈਂਚਰ ਡਾ. ਐਸ.ਈ., ਕੈਲਗਰੀ, ਏ.ਬੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.tricocentre.ca

ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਨ-ਕੈਂਪਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਲ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਟੂਡੀਓ, ਚੜ੍ਹਨਾ/ਬੋਲਡਰਿੰਗ ਵਾਲ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ, ਰੈਕੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਆਈਸ ਸਰਫੇਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡੇਅ ਕੈਂਪਾਂ ਸਮੇਤ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।

ਦਾ ਪਤਾ: 2500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਰਾਈਵ NW, ਕੈਲਗਰੀ, AB
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.ucalgary.ca/activeliving

ਵੇਕੋਵਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ

ਵੇਕੋਵਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਲ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਇੱਕ ਐਰੋਬਿਕਸ ਸਟੂਡੀਓ, ਅਤੇ ਦੋ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਗ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਠ, ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਕਲਾਸਾਂ, ਡੇਅ ਕੈਂਪ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਫਸਟ ਏਡ, ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ।

ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਪਾਈਲੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ, ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਤਾ: 3304 - 33ਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ NW, ਕੈਲਗਰੀ, AB
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.vecova.ca

ਵਿਲੇਜ ਸਕੁਏਅਰ ਲੀਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ (ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ)

ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ-ਥੀਮ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਵ ਪੂਲ, ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਟੈਂਕ, ਤਿੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ, ਕਿਡਜ਼ ਪੂਲ, ਗਰਮ ਟੱਬ, ਸਟੀਮ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਐਕਵਾ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਵਾਂ ਅਖਾੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਜਨਤਕ ਸਕੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੂਮ, ਫਿਟਨੈਸ/ਡਾਂਸ ਸਟੂਡੀਓ, ਪਲੇਸਕੂਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਇੱਕ ਬੇਬੀਸਿਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਜਿਮ ਪਲੇਰੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। , ਅਤੇ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਰੇ।

ਡਰਾਈ ਸਪੋਰਟਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ, ਮੌਮ ਐਂਡ ਬੇਬੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਡਾਂਸ, ਸਪੋਰਟਸ, ਸਕੇਟਿੰਗ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੀਗ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਡੇਅ ਕੈਂਪ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। !

ਪਤਾ: 2623 56ਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ NE, ਕੈਲਗਰੀ, AB
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.calgary.ca

ਲਾਈਵ

ਦਸੰਬਰ 2021: ਵੀਵੋ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

ਵੀਵੋ ਇੱਕ 195,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ LEED ਗੋਲਡ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ, ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਆਈਸ ਰਿੰਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ 25 ਮੀਟਰ ਲੇਨਾਂ, ਗਰਮ ਟੱਬ, ਟੋਟਸ ਪੂਲ, ਆਲਸੀ/ਤੇਜ਼ ਦਰਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਫ਼ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ: 11950 ਕੰਟਰੀ ਵਿਲੇਜ ਲਿੰਕ NE, ਕੈਲਗਰੀ, AB
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.vivo.ca

ਵੈਸਟਸਾਈਡ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ

ਵੈਸਟਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੇਂਦਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਕੁਆਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਵ ਪੂਲ, ਵਾਟਰਸਲਾਈਡ, ਆਲਸੀ ਨਦੀ, ਲੈਪ ਪੂਲ, ਵਾਟਰਸਲਾਈਡ ਅਤੇ ਗਰਮ ਟੱਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਡੋਰ ਲੀਜ਼ਰ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, 25 'ਚੜਾਈ ਦੀ ਕੰਧ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 15,000 ਵਰਗ-ਫੁੱਟ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਹੂਲਤ, 500 ਮੀਟਰ ਦੌੜਨ/ਵਾਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੁਵਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਰੂਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਬਾਹਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਕੇਟਬੋਰਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਹੂਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਤਾ: 2000 69 ਸਟ੍ਰੀਟ SW, ਕੈਲਗਰੀ, AB
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.westsiderec.com

ਵਾਈਐਮਸੀਏ ਕੈਲਗਰੀ

ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ YMCA ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਪਨ ਜਿਮ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਹਤਮੰਦ 'ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ' ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ!

Melcor YMCA: 8100 ਜੌਨ ਲੌਰੀ ਬਲਵੀਡ NW
Saddletowne YMCA: 180, 7555 Falconridge Blvd NE
ਸ਼ੌਨਸੀ ਵਾਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਏ: 400, 333 Shawville Blvd. ਐਸ.ਈ
ਦੱਖਣੀ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਸ YMCA (ਕੋਈ ਪੂਲ ਨਹੀਂ): 4448 ਫਰੰਟ ਸਟਰੀਟ SE
ਰੇਮਿੰਗਟਨ YMCA: 108 ਕੁਆਰੀ ਪਾਰਕ ਆਰ.ਡੀ. ਐਸ.ਈ
ਰੌਕੀ ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਸ਼ੇਨ ਹੋਮਸ YMCA: 11300 ਰੌਕੀ ਰਿਜ ਰੋਡ NW
ਸੇਟਨ ਵਿਖੇ ਬਰੁਕਫੀਲਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ YMCA: 4995 ਮਾਰਕੀਟ ਸਟ੍ਰੀਟ SE

ਸਲੇਟੀ ਪਰਿਵਾਰ Eau ਕਲੇਰ YMCA: 101 3 ਸਟ੍ਰੀਟ SW - ਸਰਦੀਆਂ 2021 ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ

ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.ymcacalgary.org

ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਉਤਪਤ ਸਥਾਨ (ਏਅਰਡ੍ਰੀ)

ਜੈਨੇਸਿਸ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਕੇਂਦਰ, ਅਖਾੜੇ, ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਇਨਡੋਰ ਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਦਾ ਪਤਾ: 800 East Lake Blvd NE, Airdrie, AB
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.airdrie.ca

ਓਕੋਟੌਕਸ ਰੀਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਓਕੋਟੌਕਸ)

ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਇਨਡੋਰ ਪੂਲ, ਗਰਮ ਟੱਬ ਅਤੇ ਸੌਨਾ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਟੂਡੀਓ, ਆਈਸ ਅਰੇਨਾ, ਕਰਲਿੰਗ ਰਿੰਕ, ਇੱਕ ਬਾਲ-ਮਾਈਂਡਿੰਗ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਦਾ ਪਤਾ: 99 Okotoks Drive, Okotoks, AB
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.okotoks.ca

ਸਪਰੇਅ ਲੇਕਸ ਸਾਵਮਿਲਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ (ਕੋਚਰੇਨ)

SLSFSC 3 NHL ਸਾਈਜ਼ ਆਈਸ ਸਰਫੇਸ (ਅਸਲ ਕੋਚਰੇਨ ਅਰੇਨਾ), ਪੂਰੀ ਇਨਡੋਰ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਇਨਡੋਰ ਰਨਿੰਗ/ਵਾਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕ, ਪੂਰਾ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਲਾਈਬਿੰਗ ਦੀਵਾਰ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਾਈਲਡ ਮਾਈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਚਰੇਨ ਸਪੋਰਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ/ਮਸਾਜ, ਐਜ ਸਪੋਰਟਸ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਲੈਬ, ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਦਾ ਪਤਾ: 800 ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਰੋਡ ਈਸਟ, ਕੋਚਰੇਨ, ਏ.ਬੀ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.slsfamilysportscentre.com