ਨਾਕੀਸਕੀ ਸਕੀ ਏਰਿਆ ਵਿਖੇ ਸਕੀ ਸਕੂਲ, ਕਨਨਾਕਸੀ ਏਬੀ (ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਨ ਕੈਨੇਡਾ)

ਨੈਕਿਸਕਾ ਹੋਮਸਕੂਲ ਸਕਾਈ ਡੇਜ਼ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਹਾੜ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ. ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠ (ਸਕਾਈ ਜਾਂ ਸਨੋਬੋਰਡ) ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ (ਸਬਕ, ਕਿਰਾਏ, ਲਿਫਟ ਟਿਕਟ). ਅੱਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਕੀਸਕਾ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਵੇਰਵੇ:

ਜਦੋਂ: ਪਿਛਲੇ ਘਟਨਾ
ਟਾਈਮ: ਪਹਾੜੀ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ; ਪਾਠ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿੱਥੇ: ਨਕੀਸਕਾ ਸਕੀ ਸਕੀ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.skinakiska.com