ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੱਵਾਹ ਟੇਲੁਸ ਸਪਾਰਕ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਗ ਨਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ!

ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੈਂਗ.

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਅਸਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. . . ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ! ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ, ਸਵੇਰੇ 11: 45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਉਂਟਡਾ .ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ. ਟੈਲਸ ਸਪਾਰਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੈਲੂਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੱਬਲ ਰੈਪ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਘੜੀ 12 ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨੀ ਗਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੌਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਫੈਮ ਡਾਂਸ 2019 ਇਕੋ-ਇਕ-ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੱਬਲ ਰੈਪ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਤੇ. ਨਾਲ ਹੀ, 'ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਲੀਡੇ ਪੈਕਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ ਅਨਬਾਕਸ ਹੋਇਆ!

ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੱਵਾਹ ਟੇਲੁਸ ਸਪਾਰਕ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਸਿੰਥਿਆ ਰੈੱਡਫੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਤੇਲਸ ਸਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ:

ਜਦੋਂ: ਦਸੰਬਰ 31, 2019
ਟਾਈਮ: ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ (ਕਾਉਂਟਡਾਉਨ ਸਵੇਰੇ 11:45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
ਕਿੱਥੇ: ਟੈਲਸ ਸਪਾਰਕ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ
ਪਤਾ: 220 ਸੇਂਟ ਜੌਰਜ ਡ੍ਰਾਈਵ NE, ਕੈਲਗਰੀ, ਏਬੀ
ਫੋਨ: 403-817-6800
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.sparkscience.ca