ਆਹ, ਸਰਦੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ - ਠੰ and ਅਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ. ਬਰਫਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ.

ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸੁਗੰਧਤ ਸੁਭਾਅ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚਿਨੂਕ ਹਵਾਵਾਂ! ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੌਕੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਬਰਨੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੁਪਾਓ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਸਮ ਬਣਾਓ. ਸਨੋਸ਼ੋਇੰਗ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਜ਼ੇ ਬਰਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਕਰਿਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ!

ਬਰਫ ਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਈ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੈਲਗਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ

ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਕੈਲਗਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗੌਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲੱਭੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨੋਸ਼ੂਏ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ! ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਤੇ-ਵਾਕਰ, ਹਾਇਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਪਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕਾਈਰਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਕਸਰ ਸਕਾਈ ਕਲੱਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰੈਕ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕਾਈਰਾਂ ਲਈ. ਸ਼ਗਨਾਪੀ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਪਲ ਰਿੱਜ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਾਊਥ ਗਲੇਨਮੋਰ ਅਤੇ ਕੈਨਮੋਰ ਪਾਰਕਸ ਵੀ ਸੈਟ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸਨੋਸ਼ੂਇੰਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੋਨੇਸ, ਐਡਵਰਥੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਗਲੇਨਮੋਰ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਕੁੱਕ ਪ੍ਰਵੈਨਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵੈਸੇਲਹੈੱਡ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ. ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੋਸ ਹਿਲ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ.

ਜਾਓ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੌਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਨੋਸ਼ੋ ਟਰੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ (ਫੈਮਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਵਿਖੇ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ; ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਮੇਲਿਸਾ ਵਰੂਨ

ਬੋਉ Habitat ਸਟੇਸ਼ਨ

ਬੋਅ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ, ਪੀਅਰਸ ਅਸਟੇਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇੰਟਰਪਰੇਟਿਵ ਵੇਟਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਨੋਸ਼ੂ ਕਿਰਾਏ. ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਫੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ. (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਬੋ ਹੈਬੀਟੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਸਮੇਤ.)

ਜਾਓ ਬੋ ਹੈਬੀਟੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਸਨੋਸ਼ੂਇੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪਿੰਡ

ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ snowshoeing ਮਜ਼ੇ ਲਈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨੋਸ਼ੋਏ ਅਨੁਭਵ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਵਿਲੇਜ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜਾਓ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਸਨੋਸ਼ੂਇੰਗ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਐਨ ਅਤੇ ਸੈਂਡੀ ਕਰਾਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ

The ਐਨ ਅਤੇ ਸੈਂਡੀ ਕਰਾਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, ਸਿਰਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 4800 ਏਕੜ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਸਨੋਸ਼ੂਇੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਜਾਓ ਐਨ ਅਤੇ ਸੈਂਡੀ ਕਰੌਸ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਸਨੋਸ਼ੂਇੰਗ ਟਰੇਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਕੈਨਮੋਰ ਨੋਰਡਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੀਲ ਪਾਰਕ

The ਕੈਨਮੋਰ ਨੋਰਡਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੀਲ ਪਾਰਕ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਆਸਾਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਟ੍ਰੇਲ ਯੂਜ਼ ਫੀਸ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 6.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੇਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹਨ. ਟ੍ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਮੈਦਾਨ, ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨਮੋਰ, ਬੋ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰੌਕੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾ ਟ੍ਰੇਲਸ ਤੇ ਸਨੋਸ਼ੂਇੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨਮੋਰ ਨੋਰਡਿਕ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ snowshoe ਲੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ.

ਜਾਓ ਕੈਨਮੋਰ ਨੋਰਡਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੌਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਨੋਸ਼ੋ ਟਰੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਕੰਨਾਸਕੀਸ ਦੇਸ਼

ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਾਰਗਾਂ ਹਨ ਕੰਨਾਸਕੀਸ ਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ ਲਈ. ਕਨਾਨਾਸਕੀਸ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਕੰਕੀ ਸਕੀਇਲਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਿਥ-ਡੋਰਿਅਨ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ. ਪੀਟਰ ਲੌਗਈਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਸਕੀਇੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹਨ ਸਨੋਸ਼ੋਇੰਗ ਟਰੇਲਜ਼, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ.

ਜਾਓ Kananaskis ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੌਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਨੋਸ਼ੋ ਟਰੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਵੈਸਟ ਬਰੇਗ ਕਰੀਕ

ਵੈਸਟ ਬਰੇਗ ਕਰੀਕ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ ਜਾਂ ਸਨੋਸ਼ੋਇੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 141 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. ਸਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਕੁਆਲਟੀ ਨੋਰਡਿਕ ਸਕੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ.

ਜਾਓ ਵੈਸਟ ਬਰੇਗ ਕਰੀਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੌਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਨੋਸ਼ੋ ਟਰੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਗੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਉਪਕਰਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ ਜਾਂ ਬਰਫ ਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਕਰਿਸਪ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਚਮਕਦੀ ਬਰਫ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਤਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ energyਰਜਾ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ!

Snowy Mountains (ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੈਲਗਰੀ)

ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨ. ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਚੈਰੀਟੀ ਕੁਇੱਕ