ਟਾਪਲਰ ਬਾlਲ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ-ਸੰਚਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਲ 16 ਪਿੰਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 5 ਲੇਨ ਹਨ. ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਐਕਰੀਲਿਕ ਲੇਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲਈ ਬੰਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੋ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਓ ਇਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੇਡ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ!

ਟੌਪਲਰ ਬਾ Bowਲ:

ਪਤਾ: 7640 ਫੇਅਰਮਾਉਂਟ ਡਾ ਐਸਈ, ਕੈਲਗਰੀ, ਏ ਬੀ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 403-255-0101
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.topplerbowl.com