ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਕੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹੁਆਹੁਆ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਘਿਆੜ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਦੇ ਹਨ?

ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ?! (ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 100 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ?!)

ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ!

ਕੋਚਰੇਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਰੌਕੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਨਿਵਾਸੀ ਵੁਲਫਡੌਗਸ ਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੁਲਫਡੌਗ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਘਿਆੜ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੁਲਫਡੌਗ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ

6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੁਲਫਡੌਗਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 160 ਏਕੜ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲਈ ਕੋਚਰੇਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਘਿਆੜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ!

ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਕੁਇਨ, ਐਸਪੇਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਇੱਕ ਸਵੈ-ਗਾਈਡਡ ਸੈਂਚੂਰੀ ਵਾਕ, ਇੱਕ ਇੰਟਰੋ ਟੂਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਟੂਰ।

ਸਵੈ-ਗਾਈਡਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਾਕ

ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਵੁਲਫਡੌਗਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਘਿਆੜਾਂ ਅਤੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇੰਟਰੋ ਟੂਰ

ਇਹ ਟੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਊਇੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ Engadine ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30-ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵੁਲਫਡੌਗਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਹ ਵੁਲਫਡੌਗ ਪੈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੁਲਫਡੌਗ ਮਾਹਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਟੂਰ

ਆਓ ਯਮਨੁਸਕਾ ਅਤੇ ਕੈਸਕੇਡ ਪੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਵਿਖੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਦੂਤ ਵੁਲਫਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹੈ।

ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋ ਟੂਰ ਲੈਣ ਲਈ ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਲਈ ਛੋਟੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੁਲਫਡੌਗ ਕੁਇਨ, ਗ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਪੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਇਆ: ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਬਘਿਆੜ ਜ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ।

ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਵੁਲਫੀ ਜਾਂ ਡੌਗੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ. ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼.

ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ (ਫੈਮਿਲੀ ਫਨ ਕੈਲਗਰੀ)

ਬਹੁਤ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ...

ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 6 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ!

ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ:

ਪਤਾ: 263156 ਰੇਂਜ ਰੋਡ 53, ਰੌਕੀ ਵਿਊ ਕਾਉਂਟੀ, ਏ.ਬੀ
ਫੋਨ:
587-890-ਵੁਲਫ (9653)
ਵੈੱਬਸਾਈਟ:
 www.yamnuskawolfdogsanctuary.com

ਲੇਖਕ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਯਮਨੁਸਕਾ ਵੁਲਫਡੌਗ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। 

ਫੋਟੋਆਂ: ਚੈਰਿਟੀ ਕਵਿੱਕ