ਥੀਮਡ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਡਮੰਟਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਵਾਲੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ!

ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਥੀਮ ਬਿਰਡਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨੱਨਜੀ ਵਾਰੀਅਰ, ਕੁੰਗ-ਫੂ ਪੰਡਜ਼, ਗੇਮ-ਔਨ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ੱਬਾਬਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾਮੰਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਇਕ ਵਾਧੂ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੂਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੋ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮਡ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ 12 ਪੂਲ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਥੀਮਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ. ਚੇਤਾਵਨੀ - ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ! ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋ!

ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਐਡਮਿੰਟਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਿਟੀ - ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਜਾਂ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੁਣੋ. ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੇ yourੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ.

ਐਡਮੰਟਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ:

ਕਿੱਥੇ: ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਕੋਰਟਰ ਸੈਂਟਰ, ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥੀਮਡ ਅਤੇ DIY ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਫੋਨ: 780-442-1442
ਈਮੇਲ: cmsbirthdaybookings@edmonton.ca
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.edmonton.ca