ਕੈਲੰਡਰ

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ

S ਸੂਰਜ

M ਸੋਮ

T ਮੰਗਲਵਾਰ

W ਬੁੱਧ

T ਥੂ

F ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

S ਸਤਿ

4 ਇਵੈਂਟਸ,

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੇਗਵੇ ਟੂਰ

-

ਐਕਟਿਵ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸਨੋਸ਼ੋਇੰਗ

-

ਐਕਟਿਵ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸਨੋਸ਼ੋਇੰਗ

1 ਇਵੈਂਟ,

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

2 ਇਵੈਂਟਸ,

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

-

ਐਡਮਿੰਟਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ Familyਨਲਾਈਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ

4 ਇਵੈਂਟਸ,

ਸਵੈਵੇਅਰ ਹੰਟ: ਬੱਡੀ ਬੀਅਰ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

-

ਪ੍ਰੀਸਕੂਲਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿਖੇ ਟੋਟਸ ਲਈ ਟੂਰਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

2 ਇਵੈਂਟਸ,

ਸਵੈਵੇਅਰ ਹੰਟ: ਬੱਡੀ ਬੀਅਰ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

5 ਇਵੈਂਟਸ,

ਡੂੰਘੀ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਇਕ ਬਾਈਜੈਂਟਾਈਨ ਵਿੰਟਰ ਫੈਟ

ਸਵੈਵੇਅਰ ਹੰਟ: ਬੱਡੀ ਬੀਅਰ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

6 ਇਵੈਂਟਸ,

ਡੂੰਘੀ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਇਕ ਬਾਈਜੈਂਟਾਈਨ ਵਿੰਟਰ ਫੈਟ

ਸਵੈਵੇਅਰ ਹੰਟ: ਬੱਡੀ ਬੀਅਰ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

7 ਇਵੈਂਟਸ,

ਡੂੰਘੀ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਇਕ ਬਾਈਜੈਂਟਾਈਨ ਵਿੰਟਰ ਫੈਟ

ਸਵੈਵੇਅਰ ਹੰਟ: ਬੱਡੀ ਬੀਅਰ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

3 ਇਵੈਂਟਸ,

ਸਵੈਵੇਅਰ ਹੰਟ: ਬੱਡੀ ਬੀਅਰ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

ਡੂੰਘੀ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਇਕ ਬਾਈਜੈਂਟਾਈਨ ਵਿੰਟਰ ਫੈਟ

4 ਇਵੈਂਟਸ,

ਸਵੈਵੇਅਰ ਹੰਟ: ਬੱਡੀ ਬੀਅਰ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

ਡੂੰਘੀ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਇਕ ਬਾਈਜੈਂਟਾਈਨ ਵਿੰਟਰ ਫੈਟ

4 ਇਵੈਂਟਸ,

ਸਵੈਵੇਅਰ ਹੰਟ: ਬੱਡੀ ਬੀਅਰ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

ਡੂੰਘੀ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਇਕ ਬਾਈਜੈਂਟਾਈਨ ਵਿੰਟਰ ਫੈਟ

3 ਇਵੈਂਟਸ,

ਸਵੈਵੇਅਰ ਹੰਟ: ਬੱਡੀ ਬੀਅਰ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

ਡੂੰਘੀ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਇਕ ਬਾਈਜੈਂਟਾਈਨ ਵਿੰਟਰ ਫੈਟ

4 ਇਵੈਂਟਸ,

ਸਿਲਵਰ ਸਕੇਟ: ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਣਾਓ

ਸਵੈਵੇਅਰ ਹੰਟ: ਬੱਡੀ ਬੀਅਰ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

12 ਇਵੈਂਟਸ,

ਅਲਬਰਟਾ ਮੁਫਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਿਕਾਰੀ ਸਪਤਾਹਕ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਵੈ-ਗਾਈਡ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆਈਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

12 ਇਵੈਂਟਸ,

ਮੋਰਿਨਵਿਲ ਸਨੋਮੇਨ ਫੈਸਟੀਵਲ

ਅਲਬਰਟਾ ਮੁਫਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਿਕਾਰੀ ਸਪਤਾਹਕ

ਡੂੰਘੀ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਇਕ ਬਾਈਜੈਂਟਾਈਨ ਵਿੰਟਰ ਫੈਟ

16 ਇਵੈਂਟਸ,

ਟਵਿਨ ਪਾਰਕਸ ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ

ਅਲਬਰਟਾ ਮੁਫਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਿਕਾਰੀ ਸਪਤਾਹਕ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਵੈ-ਗਾਈਡ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆਈਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ

8 ਇਵੈਂਟਸ,

ਸਿਲਵਰ ਸਕੇਟ: ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਣਾਓ

ਸਵੈਵੇਅਰ ਹੰਟ: ਬੱਡੀ ਬੀਅਰ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

7 ਇਵੈਂਟਸ,

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

ਸਿਲਵਰ ਸਕੇਟ: ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਣਾਓ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

6 ਇਵੈਂਟਸ,

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

ਸਿਲਵਰ ਸਕੇਟ: ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਣਾਓ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

7 ਇਵੈਂਟਸ,

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

ਸਿਲਵਰ ਸਕੇਟ: ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਣਾਓ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

8 ਇਵੈਂਟਸ,

ਪਗਲਾਯਾਗ: ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਵੈ-ਗਾਈਡ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆਈਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

7 ਇਵੈਂਟਸ,

ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਵੈ-ਗਾਈਡ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆਈਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

5 ਇਵੈਂਟਸ,

ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਵੈ-ਗਾਈਡ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆਈਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

6 ਇਵੈਂਟਸ,

ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਵੈ-ਗਾਈਡ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆਈਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

6 ਇਵੈਂਟਸ,

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

ਮੋਰਿਨਵਿਲ ਸਨੋਮੇਨ ਫੈਸਟੀਵਲ

5 ਇਵੈਂਟਸ,

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

7 ਇਵੈਂਟਸ,

ਵੈਸਟਮੌਂਟ ਵਿੰਟਰ ਵਿੰਡੋ ਵਾਕ

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

10 ਇਵੈਂਟਸ,

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹਾਂ

8 ਇਵੈਂਟਸ,

ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਵੈ-ਗਾਈਡ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆਈਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ

ਮੋਰਿਨਵਿਲ ਸਨੋਮੇਨ ਫੈਸਟੀਵਲ

3 ਇਵੈਂਟਸ,

ਫਲਾਇੰਗ ਕੈਨੋ ਵੋਲੰਟ 'ਤੇ ਜੋਈ ਡੇ ਵਿਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ

118 ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

3 ਇਵੈਂਟਸ,

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

118 ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

4 ਇਵੈਂਟਸ,

118 ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

3 ਇਵੈਂਟਸ,

118 ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

3 ਇਵੈਂਟਸ,

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

118 ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

5 ਇਵੈਂਟਸ,

ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ

118 ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ