ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਛਪਣਯੋਗ ਪੁਸਤਕ

ਮੁਫਤ ਛਾਪਣਯੋਗ ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਫੋਟੋ ਸਰੋਤ >>> ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਮਾਪੇ

Psssst … ਇਹ 21 ਜੂਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ! ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸਹੀ ਬਹਾਨਾ - ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਇਹ ਛਪਣਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਹੈ! ਖਾਲੀ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ - ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭੋਜਣ ਹੋਵੇਗੀ.

ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਛਪਣਯੋਗ:

ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: cbc.ca

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ