ਫੋਟੋ ਸਰੋਤ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਬੋਟੈਨਿਕ ਗਾਰਡਨ

ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ ਅਲਬਰਟਾ ਬੋਟੈਨੀਕ ਗਾਰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ. ਉਹ 0 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ ਤਕ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਿਯਮਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ reservedਨਲਾਈਨ ਰਾਖਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ.

ਬੋਟੈਨਿਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ:

ਜਦੋਂ: 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਟਾਈਮ: 10 AM - 5 ਵਜੇ
ਕਿੱਥੇ: ਅਲਬਰਟਾ ਬੋਟੈਨਿਕ ਗਾਰਡਨ | 51227 ਏਬੀ -60, ਸਪਰਸ ਗਰੋਵ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: botanicgartden.ualberta.ca