ਰਾਇਲ ਅਲਬਰਟਾ ਮਿ Museਜ਼ੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸੰਵੇਦੀ ਐਤਵਾਰ

***** 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਪਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ COVID-19 ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ***

ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਰਾਇਲ ਅਲਬਰਟਾ ਮਿ Museਜ਼ੀਅਮ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ ਕੱ with ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ. ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਸੈਂਸਰਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ! ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੁਣੇ ਐਤਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦੀ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਸਰਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮਥ ਪਾਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਆਉਣ - ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ:
ਐਤਵਾਰ, ਮਾਰਚ 15, 2020 - ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ

ਰਾਇਲ ਅਲਬਰਟਾ ਮਿ Museਜ਼ੀਅਮ ਵਿਖੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਰੀ ਐਤਵਾਰ:

ਕਿੱਥੇ: ਰਾਇਲ ਅਲਬਰਟਾ ਮਿ Museਜ਼ੀਅਮ, 9810 - 103 ਏ ਐਵੀਨਿ,, ਐਡਮਿੰਟਨ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: royalalbertamuseum.ca