ਵਰਚੁਅਲ

ਕਨੇਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਡ
ਕਨੇਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਡ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਨੰਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਨੇਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਡ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਡ ਵੀਕ (# ਸੀਐਲਸੀਵੀਕ), ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆਲੇ ਹੈ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ - ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ »

ਯਾਦ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ 2020
ਐਡਮੰਟਨ ਵਿਚ ਯਾਦ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ

ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ. ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2020 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਕਈ streamingਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ »