ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਰਬਰ, ਸਨ ਜੁਆਨ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਯੂਐਸਏਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਓ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ ਜੇ ਸਵਿੰਗ ਸੈੱਟ, ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕ, ​​ਜਾਂ ਹੱਥ-ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਾਈਡ ਵੇਅ ਤੇਜ਼. ਸਾਨ ਜੁਆਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ! ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ.

ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਾਨ ਜੁਆਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਬਸ I5 ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੌਕੋਰਟਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਡੌਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਨ ਜੁਆਨ ਫੈਰੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ. ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਗੋਲ ਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ !ੰਗ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ! ਦੂਜਾ, ਜਿਗਸਾੱਅ ਪਹੇਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਗਸ ਪਹੇਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ. ਇੱਥੇ ਕਿਡ-ਲੈਵਲ ਪਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਸਤੀ ਕਰ ਸਕੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਐਨਾਕੋਰਟੇਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਹਾਰਬਰ ਤਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟਾ ਹੈ.

ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਹਾਰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਡਰ, ਸੀ ਰਾਇਟ ਦੇ ਸੀਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੈਬੋਟ ਕੋਵ ਯਾਦ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਰਬਰ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਰੱਖੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ.

ਅਰਥਬੌਕਸ ਇਨ ਐਂਡ ਸਪਾ, ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਹਾਰਬਰ, ਸੈਨ ਜੁਆਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਰਬਰ, ਜਾਂ ਸਾਨ ਜੁਆਨ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਾਨ ਜੁਆਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬਿਊਰੋ ਵੈਬਸਾਈਟ. ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂਚੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਸੀ ਅਰਥਬਾਕਸ ਇਨ ਅਤੇ ਸਪਾ. ਕੁਝ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮੋਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ retro Inn & Spa ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ! ਇੱਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਨਰ-ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ.

ਪਲੇਅਸ ਟੂ ਪਲੇਅ - ਸੈੱਨ ਜੁਆਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਤੇ ਫੇਰਵਾਰ ਹਾਰਬਰ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨA ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਾਦੂਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ! ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਅ ਇਕ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਫਾਈ; ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ 4 ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ! ਲਾਈਫ ਜੈਕੇਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਾਲੇ ਟੱਗਬੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਗੋ, ਪਾਣੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਈਡ-ਆਨ ਘੋੜੇ ਤੱਕ. ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ. ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ; ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ!

ਸ਼ੁੱਕੱਪਚਰ ਪਾਰਕ, ​​ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਰਬਰ, ਸਨ ਜੁਆਨ ਟਾਪੂਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਾਨ ਜੁਆਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਪਾਰਕ. ਕਲਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ $ XNUMX ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੁਕੜੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ. ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ; ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਉਟ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ. ਸਿਰਫ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਿਜ਼ ਸਕਲਪਚਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਹੰਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਸਾਉਣ ਲਈ shoesੁਕਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ.

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ. ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਨ ਜੁਆਨ ਆਈਲੈਂਡ ਪਨੀਰ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ! ਅਸੀਂ 2 ਪਨੀਰ ਪਲੇਟਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਥਾਲੀ ਖਾਧਾ. ਸੁਆਦੀ! ਖਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ - ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਹੈ ਕਾੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨਰ. ਲੇਲੇ ਦੇ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਕ ਪੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ! 'ਤੇ ਲੰਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੈੱਫ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਬੇਕਰੀ ਸਾਨ ਜੁਆਨ.

ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਹਾਰਬਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਹਜ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਪੋਪੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ - ਇਕ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀਲ ਜਿਸਨੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਪਈ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਬੁੱਤ ਵਾਟਰਫ੍ਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਟਾਪੂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਭੂਗੋਲ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ. ਟਾਪੂ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਇਵ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਿਆ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਹਾ .ਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਰਨ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ.

ਸੈਨ ਜੁਆਨ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਵੇਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜੋ ਕਿ ਟਾਪੂ ਦੁਆਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੌਡ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੇਲ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਿਆ. ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਗਲੀ ਭਟਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਗਰਿਫਿਨ ਬੇ ਬੁੱਕਸਟੋਰ. ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਲ-ਅਪ-ਇਨ-ਏ-ਆਰਾਮਦਾਇਕ-ਕੁਰਸੀ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਣੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਕਤਾਪੂਰਣ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਛੁੱਟੀ ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ; ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਿੰਗ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਛਿੜ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬਾੱਲਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.