ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਵੋ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਅਰਾਮਦੇਹ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਲੀਲੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗਈ. Boy, ਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਪਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ.

ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕੈਪਿੰਗ ਟ੍ਰਿੱਪ-ਨਾਬਾਲਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ

ਫੋਟੋ - ਜੀ

ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਯਾਤਰਾ ਘੱਟ-ਡਾਊਨ ਦਿਉ

ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ

 

ਟਰੀਡ-ਔਫ ਲੈਟ ਈਂਜਨਜ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਜਬ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਜੋ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਸੌਂਦਿਆਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5am ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਪਾਇਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਕਟੇਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਇਕੱਲੇ ਸਵੇਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਇਕ ਚੀਜ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਚਾਲਕ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ... (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ?!). ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ! ਇੱਕ ਚੀਜ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਉਪਲਬਧ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਉਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਚੇਅਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪ-ਨਾਬਾਲਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ

ਫੋਟੋ - ਜੀ

ਮਿਡ-ਡੇ ਨਾਪ

ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕਦਮ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਪਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਨਾਪ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਪੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ' ਤੇ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

 

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੌਣ ਸੀ.

 

ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਆਖਰੀ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਮਦਦ ਮੰਗੋ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ (ਪਰ ਅਜੇ), ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਲਗ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਂਪਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.