ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ (ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ)

ਕੇਰ ਪੈਟਰਸਨ ਦੁਆਰਾ

ਪਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਓਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ, ਹਾਈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ. ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਹੈ. ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੈਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਿਸੇਅਰ ਮੈਕਕੇਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਟੂਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ".

ਪੈੱਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਫੋਟੋ ਕੈਲਰ ਪੈਟਰਸਨ

ਪੈੱਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਫੋਟੋ ਕੈਲਰ ਪੈਟਰਸਨ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਰੈਂਜਰ ਬਣਾਂਗਾ; ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਗ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਜੰਗਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਾਈਨਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪਈ!ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਜਾਂ ਬੋਰ ਹੁਨਰੀ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਈਨਰੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਇੰਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਇੱਕ ਬੈਟ ਜਾਤੀ ਬਣੋ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਾ ਡੈਟਾਟਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਈਕਚਰਲ ਕਲਿਕਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਮਪੋਰਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਨੋਟ ਗਰਿਗਓ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਹੈ!

ਪਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਬੈਟ ਡਿਟੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਫੋਟੋ ਕੈਰਲ ਪੈਟਰਸਨ

ਬੈਟ ਡਿਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਓ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਫੋਟੋ ਕੈਰਲ ਪੈਟਰਸਨ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਪਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਨ੍ਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਓਕ ਸਵਾਨਾ ਅਤੇ ਕੋਸਟਲ ਡਾਈਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. "ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ," ਮੈਕਕੈਂਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਜਾਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਅਨੁਭਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 'ਐਕਸਪਲੋਰ ਪਾਈਨਰੀ' ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਿਉ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਪਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਪਾਈਨਰੀ ਐਪ ਫੋਟੋ ਕੈਰਲ ਪੈਟਰਸਨ ਤੇ ਪਾਰਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ

ਐਕਸਪਲੋਰ ਪਾਈਨਰੀ ਐਪ ਫੋਟੋ ਕੈਰਲ ਪੈਟਰਸਨ ਤੇ ਪਾਰਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ

ਫੋਟੋਮੌਨ ਖੋਜਕਰਤਾ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਓ

ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੋਟੋਮੈਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਟਰਬੁਗ ਨੂੰ ਲੈਂਡਸਪਿਕਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. "ਇਹ ਸਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਸਲ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, "ਮਿਕਨਜਿੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ

ਪਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਫੋਟੋਮੌਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਟਰਬੱਗ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਫੋਟੋ ਕੈਰਲ ਪੈਟਰਸਨ

ਫੋਟੋਮੌਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਟਰਬੱਗ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫੋਟੋ ਕੈਰਲ ਪੈਟਰਸਨ

ਇੱਕ ਬੀ ਰੈਂਡਲਰ ਬਣੋ

ਭਰੂਣਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਖੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿੰਬਲਬੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ.

ਪਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਹਰੀਓਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 10-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ. ਫੋਟੋ ਕੈਰਲ ਪੈਟਰਸਨ

ਪਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਹਰੀਓਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 10-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ. ਫੋਟੋ ਕੈਰਲ ਪੈਟਰਸਨ

ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ

ਸਵੈ-ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਪਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੌਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਕਕੇਂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ." ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਉਤਸਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ. ਦੇਖੋ www.travel.gc.ca/travelling/advisories ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ.