ਸੈਂਟਾ ਸਕੇਟਿੰਗਜ਼

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ!

ਸਿਸਕੈਟੂਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ!

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਂਟ ਨਿਕ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ! ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੈਂਟਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਸ਼ੌਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. ...ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ