ਕ੍ਰਿਸ ਹੈਡਫੀਲਡਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਖੋਜ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ, ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਸ ਹੈਡਫੀਲਡ ਪਹਿਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ ਜੋ ਆਈਐਸਐਸ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ COVID-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਆਈ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ ਹੈਡਫੀਲਡ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ. ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ.

ਕ੍ਰਿਸ ਹੈਡਫੀਲਡ - ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰ

ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.cbc.ca