ਈਸਟਵਿਊ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੈਰਾਜ ਸੇਲਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ! ਈਸਟਵਿview ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਗੈਰੇਜ ਸੇਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ! ਇਸ ਸਸਕੈਟੂਨ ਨੇੜਲੇ ਨੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਰਮ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋ!

ਈਸਟਵਿਊ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੈਰਾਜ ਸੇਲ

ਜਦੋਂ: ਜੂਨ 1, 2019
ਟਾਈਮ: 9am - 3pm
ਕਿੱਥੇ: ਈਸਟਵਿਊ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https: //www.facebook.com/eastviewcommunity/