ਸਸਕੈਟੂਨ ਦੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! 2021 ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੋਲਫਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ! ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ...

ਸਸਕੈਟੂਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ

ਡਕੋਟਾ ਡੁਨਸ ਗੋਲਫ ਲਿੰਕਸ

ਕਿੱਥੇ: 202 ਡਕੋਟਾ ਡੁਨਸ ਵੇ, ਵ੍ਹਾਈਟਕੈਪ ਐਸ.ਕੇ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.dakotadunes.ca
ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਸ: ਸੋਮ-ਵੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ $35, ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ $60, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ-ਸਨ $35, ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ $70

ਸਿਲਵਰਵੁੱਡ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ

ਕਿੱਥੇ: 3503 ਕਿੰਨਰ ਐਵੇਨਿਊ.
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.saskatoon.ca/golf
ਹਰੇ ਮੁਕਤ: ~ $30-50

ਗ੍ਰੀਨਬ੍ਰਾਇਰ ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ

ਕਿੱਥੇ: ਬੌਇਚੁਕ ਡਾ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 16
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.greenbryre.com
ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਸ: ~ $22 – 50

ਮੂਨ ਲੇਕ ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ

ਕਿੱਥੇ: 905 ਵੈਲੀ ਰੋਡ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.moonlakegolf.com
ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਸ: $57-67

ਹੋਲੀਡੇ ਪਾਰਕ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ

ਕਿੱਥੇ: 1630 Ave. U South
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.saskatoon.ca/golf
ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਸ: ~ $30 – 51

ਵਾਈਲਡਵੁੱਡ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ

ਕਿੱਥੇ: 4050 8ਵੀਂ ਸੇਂਟ ਈ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.saskatoon.ca/golf
ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਸ: ~ $20 – 40

ਵਿਲੋਜ਼ ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ

ਕਿੱਥੇ: 382 ਕਾਰਟਰਾਈਟ ਸੇਂਟ.
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.willowsgolf.com
ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਸ: $52-95

ਦ ਲੈਜੈਂਡਸ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ

ਕਿੱਥੇ: 415 ਕਲੱਬਹਾਊਸ Blvd E, Warman SK
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.golfthelegends.com
ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਸ: $57-67


ਇਹ ਗੋਲਫ ਗੇਮ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਸਕੈਟੂਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਗੋਲਫ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ!