ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ 101: ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ AQ ਅਤੇ A

ਦਾਨ ਏ ਕੈਲਗਰੀ ਮਾਂ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2017-2018 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਘਰ ਛੂਟਿਆ. "ਇਹ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ." ਚੈਰਿਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ .. ਸੰਭਾਵਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ…

ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗਜ: ਕੋਈ ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

C: ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹਨ? ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ. ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁਨਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਰੁਚੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਥ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ.

ਉ: ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹੈ?

C: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ. ਇਹ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਹੈ. ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ.

ਜ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?

C: ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਸੀ: 'ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ' ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ.

ਉ: ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ?

C: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ. ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਸੁਣ ਲਈ. ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਸੰਦ ਸੀ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਣਿਤ ਕੀਤੀ.

ਉ: ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਦੋਂ ਹੈ?

C: ਹਾ! ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

ਜ: ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?

C: ਫਰੀਡਮ! ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ. ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ, ਅਸਚਰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ' ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ. ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ.

ਜ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?

C: ਸਮਾਂ. ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ. ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਜ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

C: ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 'ਵਿਅਰਥ' ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਓ! ਹੋਮਸਕੂਲਰਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੈਰੀਟੀ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਰੇਗੀ. ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੇਖ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ!

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਫੈਮਲੀ ਫਨ ਸਸਕੈਟੂਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਘਰ-ਘਰ ਅਤੇ eventsਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ. ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਮੀਨੂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.