ਨੂਟਰਿਅਨ ਵੈਂਡਰਹਬ ਦੀ ਲਿਲ 'ਵਾਂਡੇਰਰਜ' ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਖੋਜ

Lil Wondrersਨੂਟਰਿਅਨ ਵੈਂਡਰਹਬ ਦੇ ਲਿਲ 'ਵਾਂਡੇਰਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਥੀਮ ਖੋਜੋ. ਸਿੱਖਣ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸਠ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ.

Lil 'Wondrers

ਜਦੋਂ: 6 ਨਵੰਬਰ - ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ
8 ਨਵੰਬਰ - ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ
13 ਨਵੰਬਰ - ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ
15 ਨਵੰਬਰ - ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ
20 ਨਵੰਬਰ - ਦਿਆਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ
27 ਨਵੰਬਰ - ਦਿਆਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ
29 ਨਵੰਬਰ - ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ
4 ਦਸੰਬਰ - ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ
6 ਦਸੰਬਰ - ਹਿਬਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ
11 ਦਸੰਬਰ - ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ
6 ਦਸੰਬਰ - ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ
13 ਦਸੰਬਰ - ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ
ਟਾਈਮ: 9:30 - ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ
ਕਿੱਥੇ: ਨਿ Nutਟ੍ਰੀਅਨ ਵਾਂਡਰਹਬ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.facebook.com/wonderhubsk/

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ