ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਉਸਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਲੂਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ Pre K ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੋਰ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਾਨੂੰ SHA ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ।

ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਦਿਨ ਇਕ

ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਾਫਟ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਰੋਲ, ਟੀਨ ਫੋਇਲ, ਕਰਾਫਟ ਆਈਜ਼, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਾਫਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਏ ਜੋ ਰੋਬੋਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। (ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਹੈ।) ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ!

ਦੋ ਦਿਨ

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੈਟੀ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਕਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਡਿਸ਼ ਸਾਬਣ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿਓ. ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਟਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸੁਗੰਧ ਸੀ!

ਬਰਫ਼-ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ

ਦਿਨ ਤਿੰਨ

ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰੇਂਗਣ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਨਿੰਜਾ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸਟ੍ਰੀਮਰਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟਰਾਂ ਦੀ ਟੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ "ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ" ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਰ (ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ) ਅਤੇ ਟੇਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਿਣਜਾਹ ਜਾਲ

ਦਿਨ ਚੌਥਾ:

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਫ਼ਿਨ ਟੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਿਆ! ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਫ਼ਿਨ ਟੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ।

ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ. ਮੈਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਟੇਪ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ. ਹਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ. ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਟਵਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਕਤਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼, ਇੱਕ ਮਾਰਕਰ ਅਤੇ ਟੇਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੇਂਟਰ ਟੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਦਿਨ ਛੇ

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਰੰਗੀਨ ਬਰਫ਼. ਉਸ ਸਵੇਰ, ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਟਰੱਕ ਜੰਪ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਰੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਿਨ ਸੱਤ 

ਅਸੀਂ ਕੌਫੀ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈ-ਡਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਫ਼ੀ ਫਿਲਟਰ, ਮਾਰਕਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰੰਗ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਸ਼ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ q-ਟਿਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ, ਫੂਡ ਕਲਰਿੰਗ, ਕਿਊ-ਟਿਪਸ, ਅਤੇ ਡਿਸ਼ ਸਾਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਬਣਾਏ. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਲਪਨਾ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ. ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿੰਨੀ ਅਤੇ ਬੈਨ ਰੱਖਿਆ।

ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਆਦ ਟੈਸਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਟਲ, ਰਿੱਛ ਦੇ ਪੰਜੇ, ਰੀਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਮੈਪਲ ਸ਼ਰਬਤ, ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਦਾ ਰਸ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਪ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦਿੱਤਾ. ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਨਾਟਾ ਵੀ ਸੀ! ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀ ਕੇ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਿਆ!

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦੀ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰੰਗਦਾਰ ਮੈਕਰੋਨੀ ਭੇਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੰਭਾਂ ਅਤੇ ਝੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।

ਦਿਨ ਨੌਂ

ਇਹ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਗਮੀ ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਲੇਟਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ, (ਪੈਕੇਜ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ), ਪਾਣੀ, ਜੈਲੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲੀਕੋਨ ਗਮੀ ਬੇਅਰ ਮੋਲਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੈਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੁਲਣ ਦਿਓ. ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਜੋੜਿਆ. ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੈਲੋ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਲਡਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ! ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ।) ਹੋਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰਦ, ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਫੜਾਂਗਾ/ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਦਿਨ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਸੇ, ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-ਮੁਕਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਸਕੈਟੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ!


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਸਸਕੈਟੂਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਮਦਦ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਬਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ!