ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਨ ਲਈ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਰਿਵਾਰ 1700 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਦੇ ਅਕੈਡੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਭਰਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਨ।

ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਖਣ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ।ਸਾਈਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁਰੋਨ, ਕ੍ਵੀਬੇਕ

ਸਾਡੇ ਯੂਰਪੀ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਨਡੇਕੇ, ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁਰਨ ਪਿੰਡ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗਹਾਊਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਧੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਮੋਕਹਾਊਸ, ਅਤੇ ਕਿਊਰਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Nek8arre ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਖੇਡ, ਮੱਛੀ, ਮੱਕੀ, ਸਕੁਐਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਪਕਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੇਂਡੇਕ, ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਖੇ ਇਹ ਲੌਂਗਹਾਉਸ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਅੱਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਫੋਟੋ ਜੈਨ ਫੇਡਕ

ਵੇਂਡੇਕ, ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਖੇ ਇਹ ਲੰਗਹਾਊਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਅੱਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਅੱਗਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹਨ - ਫੋਟੋ ਜੈਨ ਫੇਡਕ

ਵੈਨੁਸਕਵਿਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ, ਸਸਕੈਚਵਨ

ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਮੈਦਾਨੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਸਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਨ ਵਾਈ-ਮੂਨ ਡਿਨਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਸਨ, ਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ, ਬੈਨੌਕ, ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੈਂਡੇਲੀਅਨ ਰੂਟ ਕਰਿਸਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਕੰਪੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਸਨ ਦਾ ਝੁੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਸਕਾਸੋਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬ੍ਰਾਸ ਡੀ'ਓਰ ਝੀਲਾਂ ਕੇਪ ਬ੍ਰੈਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਮਿਕਮਾਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਕਾਸੋਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਸੰਗੀਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਕ ਵਿਗਵਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰ ਸੈਂਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਲੁਸਕੀਗਨ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ ਅਮੌਂਗ ਦ ਹੁਰਾਂ 1639 ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੂਰੋਨ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਹੂਰੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਲ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਈਕਿੰਗ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। - ਫੋਟੋ ਜਨ Feduck

ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਈਕਿੰਗ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। - ਫੋਟੋ ਜਾਨ ਫੈਡਕ

At L'Anse Aux Meadows ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਾਈਟ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਕਿੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਈਕਿੰਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ। ਇੱਕ ਲੌਂਗਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਪ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਲੈਟਬ੍ਰੈੱਡ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਰ ਪਹਿਨੇ "ਵਾਈਕਿੰਗਜ਼" ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

L'Anse Aux Meadows ਵਿਖੇ ਵਾਈਕਿੰਗ ਲੌਂਗਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। - ਫੋਟੋ ਜਨ Feduck

L'Anse Aux Meadows ਵਿਖੇ ਵਾਈਕਿੰਗ ਲੌਂਗਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। - ਫੋਟੋ ਜੈਨ ਫੈਡਕ

ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੁਈਸਬਰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਈਟ ਕੇਪ ਬ੍ਰੈਟਨ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਥੁੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 1740 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ" ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਸੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਪੀਰੀਅਡ ਈਟਰੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਮੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਸੈਲਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਬੇਕਰ ਫੋਰਟ੍ਰੈਸ ਲੁਈਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਲਜਰਸ ਬਰੈੱਡ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ - ਫੋਟੋ ਜੈਨ ਫੇਡਕ

ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਬੇਕਰ ਫੋਰਟ੍ਰੈਸ ਲੁਈਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਲਜਰਜ਼ ਬਰੈੱਡ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ - ਫੋਟੋ ਜੈਨ ਫੇਡਕ

ਲੂਇਸਬਰਗ ਵਿਖੇ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਰੀਅਡ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੂਈਸਬਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੋਰਟ੍ਰੈਸ ਲੁਈਸਬਰਗ ਵਿਖੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 1700 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਂਗ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ - ਫੋਟੋ ਜੈਨ ਫੇਡਕ

ਫੋਰਟ੍ਰੈਸ ਲੁਈਸਬਰਗ ਵਿਖੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 1700 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਂਗ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ - ਫੋਟੋ ਜੈਨ ਫੇਡਕ

ਅੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋਰਿਸਬਰਗ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 1860 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਫੋਰਜਿੰਗ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1860 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ-ਲੰਬੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮਾਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਫੋਟੋ ਜੈਨ ਫੇਡਕ

ਅੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮਾਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਫੋਟੋ ਜੈਨ ਫੇਡਕ

ਅਕੈਡੀਅਨ ਪਿੰਡ Caraquet, New Brunswick ਵਿੱਚ, 1770 ਤੋਂ 1949 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੇਅ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​​​ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕੈਡੀਅਨ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਗਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਵਿੱਚ 1800 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਫ "ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ" ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਜ਼ਨਸ 9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਹੈੱਡ ਇਨ ਵਿਖੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਜਕੋਚ ਇਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪਾਰਟਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। The Inn ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਕੀ ਪੋਟ ਪਾਈ, ਸਲਾਦ, ਸੂਪ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Acadia Sugarpie ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਸਟਾਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਨਰ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1800 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ।

ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਵਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ "ਮੱਖਣ ਰਿੜਕਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਮਾਉਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਲੈਕਫੁੱਟ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ"। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ 1860 ਤੋਂ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ, ਖੇਤ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਡਲਵ੍ਹੀਲ ਰਿਵਰਬੋਟ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੀਮਡ ਡੇਅ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਲੁਹਾਰ ਫੋਰਜ ਵਿੱਚ। ਫੋਟੋ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ

ਡੰਡਰਨ ਕੈਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਾਈਟ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ

ਡੰਡਰਨ ਕੈਸਲ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1855 ਵਿੱਚ ਸਰ ਐਲਨ ਮੈਕਨੈਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ "ਡਾਊਨਟਨ ਐਬੇ" ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਭੋਜਨ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਖ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਕਨੈਬ ਲਈ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਭੋਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ, ਬੇਕ, ਹੰਟ ਅਤੇ ਈਟ; ਮੈਕਨੈਬ ਦੀ ਰਸੋਈ; ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸੋਇਰੀ; ਡੰਡਰਨ ਕਿਚਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਕਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਮੈਕਨੈਬਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਚੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੋਰਟ ਲੈਂਗਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਾਈਟ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹਡਸਨ ਬੇ ਕੰਪਨੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸਲੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵਾਂਟਲੇਨ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਕੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਟ ਕੈਫੇ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ "ਲੇਲੇਮ" ਵਪਾਰਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲੁਈਸਬਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰਮ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੂਪ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ।

 

 

 

ਜਾਨ ਫੈਡਕ ਦੁਆਰਾ

ਜਾਨ ਫੈਡਕ ਐਲੋਰਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੋ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਾਲਗ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਉਸਨੇ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ, ਰੇਲਗੱਡੀ, ਬੱਸ, ਮਾਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਕਾਇਆਕ ਅਤੇ ਕੈਨੋ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 44 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਯਾਤਰਾ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਨੋ ਡੀ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਦੀ ਸੈਰ, ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਆਊਟ ਵਿਦ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਮਕ ਬਲੌਗ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। 

ਜਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।