ਜੀਟੀਏ ਵਿਚ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਸਕੇਟ ਬੋਰਡ ਪਾਰਕਸ

ਜੀਟੀਏ ਬਾਈਕ ਸਕੇਟ ਬੋਰਡ ਪਾਰਕਸ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੇਟ ਬੋਰਡ ਪਾਰਕ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਜੀਟੀਏ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ. ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੇਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੀਟੀਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੁਮਾਂਚਕ, ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ.


ਪੂਰਬੀ ਯਾਰਕ

ਈਸਟ ਯੌਰਕ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.
ਜਿਮੀ ਸਿਪਸਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ - ਅੰਦਰੂਨੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ. ** ਫਿਲਹਾਲ COVID-19 ** ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ
ਵੈਸਟ ਲਾਜ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.

ਐਟੀਬਿਕੋਕ

ਅੱਠਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.
ਸਮਿਥਫੀਲਡ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.
ਸਨਸਾਈਡ ਬਾਈਕ ਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ.
ਵੈਸਟਨ ਲਾਇਨਸ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.

ਉੱਤਰੀਯਾਰਕ

ਬੇਯਵਿview ਏਰੀਨਾ ਬਾਈਕ ਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ. ** ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ **
ਕਮਰ ਸਕੇਟਪਾਰਕ
- ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.
ਲਾਰੈਂਸ ਹਾਈਟਸ ਸਕੇਟਪਾਰਕ
- ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.
ਵੈਂਡਰਹੋਫ ਸਕੇਟਪਾਰਕ
- ਬਾਹਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ.

ਸਕਾਰਬਰੋ

ਏਲੇਸਮੇਰੇ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ.
ਫੰਡ ਬੇਅ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.
ਮਾਲਵਰਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਅੰਦਰੂਨੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.
ਨੀਲਸਨ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ.
ਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.

ਵਾਟਰਫਰੰਟ

ਬੀਚ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ. ਬਾਈਕ ਟ੍ਰੇਲ ਵੀ.
ਕ੍ਰਿਸਟਸ ਵੁਡਜ਼ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ - 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਈਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇਲ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ.
ਅੰਡਰੈਪ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.

ਵੈਸਟ ਯਾਰਕ

ਡਫਰਿਨ ਗਰੋਵ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.
ਡਨਬੈਟ ਸਕੇਟਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.
ਫਿਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਰੇਨਾ - ਅੰਦਰੂਨੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ.
ਵਾਲੇਸ ਇਮਰਸਨ BMX ਪਾਰਕ - ਬਾਹਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ.


ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ. ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਸਕਾਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੋ
ਜੀਟੀਏ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਸਕੇਟ ਬੋਰਡ ਪਾਰਕ!

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੇਖ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ!

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.