ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਥਾਨਕ ਡਾਂਸ ਸਟੂਡੀਓ, ਅਮੰਡਾ ਦੀ ਡਾਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਮਾਰਕੈਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ! ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ info@amandasdanceclass.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਸ ਸਟਾਈਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਬੈਲੇ, ਜੈਜ਼, ਟੇਪ ਅਤੇ ਹਿੱਪ-ਹੋਪ ਸਮੇਤ - ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ.

ਅਮਾਂਡਾ ਡਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਕਲਾਸਾਂ:

ਜਦੋਂ: 1 ਜੂਨ - 25
ਕਿੱਥੇ: ਜ਼ੂਮ (info@amandasdancecompany.ca ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ)
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: amandasdancecompany.ca

ਕੋਵੀਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਇੱਥੇ!