ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ on ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਫਨ ਐਡਮੰਟਨ  ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ. ਇਹ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮੇਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਲਾੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.

ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਬੀਮਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਿਪ ਕੈਂਸਲ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਪਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਿੱਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਟਰਿਪ ਰੁਕਾਵਟ ਬੀਮਾ

ਹਰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ. ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੁਲੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵੀਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਬੁਕਿੰਗ ਟਰੈਵਲ ਹੁਣ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, “ਹੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ,” ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ. ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ - ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ - ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵੀਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ.

ਬਲੂ ਕਰਾਸ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ -19-ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਸਮੀ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ. ”

ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.

ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਪਡੇਟਸ

ਬਲਿ Cross ਕਰਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ, ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਬੀਮਾ 12 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ.ਏ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ — ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਤਰਾ. 12 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਮਸਲਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ. ਬੀਮਾ ਅਣਜਾਣ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ. COVID-19 ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਟਰੈਵਲ ਬੀਮਾ ਵੇਕ ਆਫ ਸੀ ਓ ਸੀ ਡੀ 19 ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਿਉਕਿ ਕਾਲ ਬਾਹਰ ਗਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ, ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ COVID-19 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ. ਨਾਲ ਹੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਡਸ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ

ਦੁਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ. ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਮਾਂਚਕ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.