ਅਸਲ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਿੰਗ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਕਸ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਿੰਗ - ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਡਾਰਕ ਸਕਾਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਟੈਂਟਿਕ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਫੋਟੋ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ

ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਡਾਰਕ ਸਕਾਈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਟੈਂਟਿਕ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਫੋਟੋ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ

ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਐਡ ਜੇਗਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਜਾਂ l 1-877-ਰਿਜ਼ਰਵ (1-877-737-3783) 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ

ਵਿਅਸਤ ਲੰਬੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਐਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕੈਂਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਰਨ ਟੂ ਕੈਂਪ ਐਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਬੇਸਿਕਸ, ਪੈਕਿੰਗ ਚੈਕਲਿਸਟਸ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

"ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੈ," ਜੇਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੈਂਪਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।" ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਵ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲਿਆਓ।

ਟੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ

ਟੈਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟਾਂ (ਤੰਬੂ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੈਟ ਅਤੇ ਸਟੋਵ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ) ਯਰਟਸ, OTENTiks (ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰਾਸ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਓਏਸਿਸ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ Oasis, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੂਲੇ ਵਾਲੀ ਲੋਫਟ, ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ) ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।

ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਰਨ ਟੂ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੋਨਕਟਨ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਲੋਟਟਾਊਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਫੋਟੋ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ

ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਰਨ ਟੂ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੋਨਕਟਨ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਲੋਟਟਾਊਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਫੋਟੋ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ

ਯੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਰਜ਼

ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਟਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ Xplorers ਕਿਤਾਬਚੇ ਲਈ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ 10 - 20 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਜੇਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਚਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੈਗਰ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪਾਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਬੇਅੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਜੈਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਹਾੜੀ ਪਾਰਕ, ​​ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲੇ, ਫਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ - ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ," ਜੇਗਰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਿੰਗ - ਦੋ ਕੈਂਪਰ ਖਾੜੀ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਆਰਬੁਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ

ਦੋ ਕੈਂਪਰ ਖਾੜੀ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਅਰਬੁਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਕੈਂਪਸਾਇਟ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ

ਕੈਂਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਕੈਂਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ. ਸਿੱਖੋ ਟੂ ਕੈਂਪ ਵੀਕਐਂਡ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵੀਕਐਂਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਲਾਗਤ $44 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਿੰਗ ਫੀਸ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। "ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਜੈਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਉ: ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ