ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਥਾਨ

ਔਟਿਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵੈਨਕੂਵਰ

ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਓਰੋਡਵੇਲਪਮੈਂਟ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਜਾਣੂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹਨ!

ਐਕਸ ਐਕਸ ਐਕਸ ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚ

2 ਕਾਰਡ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2 ਕਾਰਡ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਐਕਸੈਸ 2 ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਾਮਰਾਜ ਥੀਏਟਰਾਂ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸਿਨੇਮਾਜ ਅਤੇ ਏਐਮਸੀ ਥਿਏਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਥੀਮ ਪਾਰਕ, ​​ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਹੇਠ ਮੁਫਤ ਹਨ 2 ਕਾਰਡ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ:
ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ: ਕੈਪੀਲੈਨੋ ਸਸਪੈਂਨ ਬ੍ਰਿਜ
ਐਲਡਰਵਰਵਰੋਵ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਿੜੀਆਘਰ
ਰਿਚਮੰਡ: ਜਾਰਜੀਆ ਕੈਨਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਖਾੜੀ
ਵੈਨਕੂਵਰ: ਡਾ. Sun Yat-Sen ਕਲਾਸੀਕਲ ਚੀਨੀ ਗਾਰਡਨ
ਐਚ ਆਰ ਮੈਕਮਿਲਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ
ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ
ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
ਪੂਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਕੁਏਰੀਅਮ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਰੰਜ ਫੈਸਟੀਵਲ

ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਫੈਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਥਿਤੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਫੈਰੀਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ ਇਥੇ.

ਆਊਟਡੋਰਸ / ਵਾਕ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ. ਬਾਲ-ਪੱਖੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਐਲਿਸ ਲੇਕ ਅਤੇ ਡੌਗ ਮਾਊਂਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਟ੍ਰੇਲ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਕਾਰਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਪੋਰਟ ਮੂਡੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਗ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਲ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿਕਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਸਾਮਟ ਝੀਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੈਰੀਕੋ ਬੀਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ. ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਭਰੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਕਿਟਸਿਲਾਨੋ ਬੀਚ ਪਾਰਕ ਹੈ: ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੋ 2010 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਸੰਮਲਿਤ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਪਾਰਕ ਸਵੱਚ ਰਬੜ ਦੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ! ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਕ ਇਕ ਸਪਿਨਿੰਗ ਕਲਿਪਰ, ਰੇਤ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮੇਜ਼, ਸੰਵੇਦਨਾਕ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਇਕ ਪਲੇ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ.

ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ / ਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਟੈੱਲਅਸ ਵਰਲਡ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਵਰਲਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਪਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ, ਭੌਤਿਕੀ, ਕੈਨੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਇੰਸ ਵਰਲਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਪ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਵੇਖੋ ਔਟਿਜ਼ਮ-ਅਨੁਕੂਲ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੇਸ ਐਕਸਂਗ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਇਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ. ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਵੋ ਤੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ-ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ ਜ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ (ਉਹ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਥੇ.)

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਸਿਟੀ ਰਿਵਰਪੋਰਟ ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਵੇਦੀ-ਜਾਣੂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਆਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? 4 ਕੈਟਸ ਸਟੂਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ-ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਕਲਾ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਕਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ! ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕੈਟ ਕੈਫੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਚਾਕਲੇਟ ਪੀਣ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਤੀਵਿਧੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕੈਫੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਟੀਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ! ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਚੀਜ਼ਾਂ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾੜਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ! ਮੌਜਾ ਕਰੋ!

ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹਾਂ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ

ਨਾਥਾਲੀ ਡੇ ਲੋਸ ਸੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ

ਨਾਥਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਐਮਿਲੀ ਕੈਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਫਾਸਟ-ਪੇਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ. ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਥਾਲੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਥਾਾਲੀ ਹਾਈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੁੰਦਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਨਾਥਾਲੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ. "

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੇਖ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ!

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਕ ਜਵਾਬ
  1. ਅਪ੍ਰੈਲ 2, 2017

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *