ਡ੍ਰੱਪ-ਇਨ ਪਲੇਟ ਟਾਈਮ

ਵੌਲਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਰਕਸ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਰਕਸ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਕੋਚ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਰਕਸ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਐਕਰੋਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਸਰਕਸ ਅਤੇ ਐਕਰੋਬੈਟਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ...ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੈਂਡਲਪਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਕ

ਏਰੀਅਲ ਐਡਵੈਂਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਪ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਹਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ! ਵਾਈਲਡਪਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਕਸ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੁ funਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ. ਕੈਲੋਨਾ, ਮੈਪਲ ਰਿਜ, ਨੈਨੈਮੋ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਤੱਤ ਵੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ...ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ