ਵਾਈਟ ਰੌਕ

ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਬੀਚਸ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੌਕ ਬੀਚਜ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਸਮ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬੀਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੀਚ, ਈਸਟ ਬੀਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਬੀਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਮੈਨਡਜ਼, ਬੀਚ ਕੰਬਿੰਗ, ਕਰੈਬ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਸਨਬਥਿੰਗ, ਤੈਰਾਕੀ, ਕੇਕਬਾਫ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਕਾਈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਲੀਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋਗੇ. ...ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ