ਸਰੀ ਅਰੀ ਸਮਰ ਲੰਮੇ

ਸਰੀ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੈਰਾਕੀਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, 100% ਮੁਫਤ! ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 8 ਬਾਹਰੀ ਪੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ. ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਲਿਆਓ, ਆਪਣਾ ਤੈਰਾਕੀ ਸੂਟ ਲਿਆਓ, ਕੁਝ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ. ਅੱਧੇ ਪੂਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 2020 ਲਈ, ਕੋਵੀਡ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ:

 • ਪੂਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੇਗੀ
 • ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੈਰਾਕੀ ਸਮੇਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ
 • ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਕੋਈ ਲੇਨ ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
 • ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੇਨਜ ਰੂਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ
 • ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੂਲ ਡੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਤਲਾਅ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣਗੇ
 • ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ
 • ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
 • ਲਾਈਫਜੈਕਟਸ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਤਲਾਬ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਰੀ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਤੈਰਾਕੀ:

ਬੈਰ ਕਰੀਕ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ

ਸੰਮਤ: ਜੂਨ 27, 2020 ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ
ਦਾ ਪਤਾ: 13820 88th Avenue
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.surrey.ca
ਫੋਨ: 604-501-5154

ਗਰੀਨਵੇਅ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ

ਸੰਮਤ: ਜੂਨ 27, 2020 ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ
ਦਾ ਪਤਾ: 17901 60th Avenue
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.surrey.ca
ਫੋਨ: 604-502-6257

ਸਨਨਾਈਸਾਈਡ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ

ਸੰਮਤ: 4 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਦਾ ਪਤਾ: 15455 26th Avenue
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.surrey.ca
ਫੋਨ: 604-502-6255

ਹਾਜੌਰਥ ਰੋਡ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ

ਸੰਮਤ: ਜੂਨ 27, 2020 ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ
ਦਾ ਪਤਾ: 10277 148 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.surrey.ca
ਫੋਨ: 604-502-6256

ਹੋਲੀ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ

ਸੰਮਤ: 4 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਦਾ ਪਤਾ: 10662 148 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.surrey.ca
ਫੋਨ: 604-502-6251

ਕਵਾਂਟਲੈਨ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ

ਸੰਮਤ: ਜੂਨ 27, 2020 ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ
ਦਾ ਪਤਾ: 13035 104 ਐਵਨਿਊ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.surrey.ca
ਫੋਨ: 604-502-6252

ਪੋਰਟ ਕੈਲਸ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ

ਸੰਮਤ: 4 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਦਾ ਪਤਾ: 19340 88th Avenue
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.surrey.ca
ਫੋਨ: 604-888-8650

ਅਨਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਪੂਲ

ਸੰਮਤ: 4 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਦਾ ਪਤਾ: 6845 133rd ਸਟ੍ਰੀਟ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.surrey.ca
ਫੋਨ: 604-501-5156

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *