ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਸਿਕਸ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 160 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ.

ਰੇ ਕੈਮ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਰੇ-ਕੈਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ (920 ਈ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਟ) ਹੈ. 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਿਕੋਇਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਕਸਟਮ ਟ੍ਰੀ ਹਾhouseਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਗੇ. ਜਾਲ਼ੀ ਸੁਰੰਗ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟਦੀ ਹੈ. ਡੌਨ ਵਹਾਮਸ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਇਕ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ. ਡੌਨ ਵਾਧਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈਗਲ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਵਾਕਵਾਕਾ'ਵਾਕਵ ਈਗਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਸਿਕਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਾਰਕਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:

ਸੀਡਰ ਕਾਟੇਜ ਪਾਰਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਸੀਡਰ ਕਾਟੇਜ ਪਾਰਕ (2650 ਕਲਾਰਕ ਡਰਾਈਵ)

ਚਾਰਲਸਨ ਪਾਰਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਚਾਰਲਸਨ ਪਾਰਕ (999 ਚਾਰਲਸਨ ਸਟ੍ਰੀਟ)

ਕਲਸੋ ਪਾਰਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਕਾਸਲੋ ਪਾਰਕ (2851 ਈ ਸੱਤਵੇਂ ਐਵੀਨਿ))

ਰੇ ਕੈਮ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨਰੇ-ਕੈਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ (920 ਈ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਟ)

ਜੋਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਜੋਨਜ਼ ਪਾਰਕ (5350 ਵਪਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਟ)

ਪੋਂਡਰਾ ਪਾਰਕਪਾਂਡੋਰਾ ਪਾਰਕ (2325 ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਸਟ੍ਰੀਟ)

ਵੈਨਕੁਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ: ਐਸ਼ ਪਾਰਕ, ​​ਬੀਕਨਸਫੀਲਡ ਪਾਰਕ, ​​ਬ੍ਰੂਅਰਜ਼ ਪਾਰਕ, ​​ਚੈਂਪਲੈਨ ਹਾਈਟਸ ਪਾਰਕ, ​​ਗ੍ਰੈਨਵਿਲੇ ਪਾਰਕ, ​​ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਕੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਨੋਨਾ ਪਾਰਕ.