ਬੀਅਰ ਕਰੀਕ ਪਾਰਕ ਤੇ ਕੱਦੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ

ਬੀਅਰ ਕਰੀਕ ਪਾਰਕ ਤੇ ਕੱਦੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 2020 ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਜੰਗਲ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਦੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

+ 10 ਦੀ ਲਾਗਤ (ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2+ ਸਾਲ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਟਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ.

ਕੋਵੀਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ:

  • ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ
  • ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
  • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰਹੋ
  • ਸਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰੇਲ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਬੀਅਰ ਕਰੀਕ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਕੱਦੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ:

ਜਦੋਂ: 10 ਅਕਤੂਬਰ - 31, 2020
ਟਾਈਮ: ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ
ਕਿੱਥੇ: ਬੈਅਰ ਕਰੀਕ ਪਾਰਕ
ਪਤਾ: 13750 88 ਐਵਨਿਊ, ਸਰੀ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.bctrains.com/halloween

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਟੈਗਸ: