ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੁੱਕਆ .ਟ ਵਿਖੇ ਸਕਾਈ ਸਕਾਉਟਸ

ਵੈਨਕੁਵਰ ਲੁੱਕਆ .ਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੁਵਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਸਕਾoutਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ .ੋ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 - 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਕਾਈ ਸਕਾਉਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਕਾਈ ਸਕਾਉਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਕਾਈ ਸਕਾਉਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਐਲੀਵੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ - ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰ' ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ! ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਕਾਈ ਸਕਾਉਟ ਗਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ!

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਕਾਈ ਸਕਾਉਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1) ਕਲਾਉਡ ਦਰਸ਼ਕ: ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਉਡ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਭਾਲ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ!

2) ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਡ ਸਰਚ ਆਉਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਖੋਜ ਪਹੇਲੀਆਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਤੇਜਕ ਹੋਣਗੀਆਂ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਹੇਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ!

3) ਸਕਾਈ ਕ੍ਰਾਸਵਰਡ ਪਹੇਲੀਆਂ: ਇਹ ਪਹੇਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ!

4) ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਚਾ: ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੋਟ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਕਾਈ ਸਕਾਉਟਸ ਨੂੰ ਰੰਗੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਡ ਸਰਚ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਮੈਚਿੰਗ ਸਕਾਉਟ. ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਟੂਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ.

ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੁੱਕਆ atਟ ਵਿਖੇ ਸਕਾਈ ਸਕਾਉਟਸ:

ਜਦੋਂ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਟਾਈਮ: ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - 9 ਵਜੇ (ਅਕਤੂਬਰ - ਅਪ੍ਰੈਲ); ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ - 10:30 ਵਜੇ (ਮਈ - ਸਤੰਬਰ)
ਕਿੱਥੇਵੈਨਕੂਵਰ ਲੁੱਕਆਊਟ
ਦਾ ਪਤਾ: 555 ਵੈਸਟ ਹੈਸਟਿੰਗਜ਼, ਵੈਨਕੂਵਰ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.vancouverlookout.com