ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਗ੍ਰੋਸ ਮਾਊਂਟਨ ਦੀ ਚੋਟੀਗਰੁੱਪਸ ਮਾਉਂਟਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪੀਕ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਾਦੂ ਮਨਾਓ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ COVID ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ
ਸੰਤਾ ਦੇ ਰੇਨਡਰ 'ਤੇ ਜਾਓ
ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ
ਰੇਨਡੀਅਰ ਰੇਂਜਰ ਟਾਕ
ਲਾਈਟ ਵਾਕ

ਕਰਿਸਿਜਨ ਦੇ ਪੀਕ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੇਟ 2020 ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਲਗ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ / ਨੌਜਵਾਨਾਂ (19 ਅਧੀਨ) ਲਈ $ 99 ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਪੀਕ:

ਜਦੋਂ: 20 ਨਵੰਬਰ, 2020 - 3 ਜਨਵਰੀ, 2021
ਟਾਈਮ: 9am - 10pm
ਕਿੱਥੇ: Grouse Mountain, ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟwww.grousemountain.com