ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਸਪਰੇਅ ਪਾਰਕ (2019 ਸੰਸਕਰਣ)

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਸਪਰੇਅ ਪਾਰਕਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਰੇਅ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਿਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਤੌਲੀਆ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ! ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ (vancouver@familyfuncanada.com) ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ!

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਸਪਰੇਅ ਪਾਰਕ:

ਐਬਟਸਫੋਰਡ | ਬਰਨਬੀ | ਚਿਲਵੈਕ | ਕੋਕੁਟਲਮ |Delta | ਲੈਂਗਲੀ | ਮੈਪਲ ਰਿਜ | ਮਿਸ਼ਨ | ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ | ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ | ਪਿਟ ਮੇਡੋਜ਼ | ਪੋਰਟ ਕੋਕੁਟਲਾਮ | ਪੋਰਟ ਮੂਡੀ | ਰਿਚਮੰਡ | ਸਰੀ | ਵੈਨਕੂਵਰ | ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ

ਐਬਟਸਫੋਰਡ

ਕਿੱਥੇ: ਮਿਲ ਲੇਕ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 2310 ਐਮਰਸਨ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 9am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਜੇ ਏ ਸਪੁੱਡ ਮਰਫੀ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 32285 ਹਿਲਕ੍ਰੇਸਟ ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 11am - 8pm

ਬਰਨਬੀ

ਕਿੱਥੇ: ਕੈਮਰਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 9375 ਕੈਮਰੋਨ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਘੰਟੇ: 9am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 4946 ਕੈਨੇਡਾ ਵੇ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਘੰਟੇ: 9am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਚਾਰਲਸ ਰੂਮੈਲ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 3325 ਪਾਇਪਰ ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਘੰਟੇ: 9am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 250 ਵਿਲਿੰਗਟਨ ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਘੰਟੇ: 9am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਐਡਮੰਡਸ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 7433 ਹਮਫਰੀਜ਼ ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਘੰਟੇ: 9am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਏਰਨੀ ਵਾਚ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 7680 ਪੰਜਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਘੰਟੇ: 9am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਕੇਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 9452 ਕਾਰਡਸਟਨ ਕੋਰਟ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਘੰਟੇ: 9am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਰੇਨੇ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 6961 Sperling Avenue
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਘੰਟੇ: 9am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਸਨਕਰਸਟ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: ਰੱਬਲ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਜੋਫਰ ਐਵੇਨਿਊ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਘੰਟੇ: 9am - 9pm

ਚਿਲਵੈਕ

ਕਿੱਥੇ: ਚਿਲਵੈਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ
ਦਾ ਪਤਾ: #1 - 9145 ਕਾਰਬੋਲਡ ਸਟ੍ਰੀਟ

ਕਿੱਥੇ: ਚੀਮ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ
ਦਾ ਪਤਾ: 45501 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇ

ਕੋਕੁਟਲਮ

ਕਿੱਥੇ: ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਪ੍ਰੇ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 975 ਰਾਜਾ ਅਲਬਰਟ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ 15
ਘੰਟੇ: 9am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਬਰਨਜ਼ ਸਪਰੇਅ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 802 ਐਡੀਜਰ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ 15
ਘੰਟੇ: 9am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਗੈਲੋਵੇ ਸਪਰੇਅ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 3404 ਗੈਲੋਵੇ ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ 15
ਘੰਟੇ: 9am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਮੈਕਕਿਨ ਸਪ੍ਰੇ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 3320 ਡੇਵਿਡ ਐਵੇਨਿਊ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ 15
ਘੰਟੇ: 9am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਸਟਾਫ ਸਟਾਫ ਸਪਰੇਅ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 3320 ਡੇਵਿਡ ਐਵੇਨਿਊ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ 15
ਘੰਟੇ: 9am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਪਨੋਰਮਾ ਸਪ੍ਰੇ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1455 ਜਾਨਸਨ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ 15
ਘੰਟੇ: 1pm - 8pm (ਸਕੂਲੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ); 10am - 8pm (ਗਰਮੀ)

ਕਿੱਥੇ: ਰੋਚੈਸਟਰ ਸਪਰੇਅ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1455 ਜਾਨਸਨ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ 15
ਘੰਟੇ: 9am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਸਪ੍ਰੇ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1390 ਰੋਚੈਸਟਰ ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ 15
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

Delta

ਕਿੱਥੇ: ਐਨੀਵੇਵ ਲਾਇਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 9150 112th ਸਟਰੀਟ, ਨਾਰਥ ਡੇਲਟਾ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਡਾਈਫੇਨਬੇਕਰ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 5579 1 ਐਵਨਿਊ, ਤਸਵਸੇਨ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 5010 47 ਐਵਨਿਊ, ਲੱਦਰਰ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਨਾਰਥ ਡੇਲਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਰਟ ਪਲਾਜ਼ਾ
ਦਾ ਪਤਾ: 11415 84 ਐਵਨਿਊ, ਨਾਰਥ ਡੇਲਟਾ

ਕਿੱਥੇ: ਰੋਟਰੀ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 4550 ਕਲੈਰੰਸ ਟੇਲਰ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ, ਲੱਡਨੇਰ

ਕਿੱਥੇ: ਸਨਸਟਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 10400 ਡੈਲਸਮ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ, ਨਾਰਥ ਡੇਲਟਾ

ਲੈਂਗਲੀ

ਕਿੱਥੇ: ਬ੍ਰੁਕਸਵੁੱਡ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 40 ਐਵੇਨਿਊ ਅਤੇ 200 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉੱਚੀ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ)

ਕਿੱਥੇ: ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 4949 207 ਸਟ੍ਰੀਟ

ਕਿੱਥੇ: ਡਗਲਸ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 20550 ਡਗਲਸ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ

ਕਿੱਥੇ: ਮੁਰਰੇਵਿਲੇ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 48A Avenue ਅਤੇ 221 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉੱਚੀ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ)

ਕਿੱਥੇ: ਫਿਲਿਪ ਜੈਕਮਾਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 48A Avenue ਅਤੇ 221 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉੱਚੀ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ)

ਕਿੱਥੇ: ਵਾਲਨਟ ਗਰੋਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 89 ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ ਵਾਲਨਟ ਗਰੋਵ ਡ੍ਰਾਈਵ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉੱਚੀ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ)

ਕਿੱਥੇ: ਵਿੱਲੀਬਸਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 7700 ਬਲਾਕ 202A ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉੱਚੀ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ)ਮੈਪਲ ਰਿਜ

ਕਿੱਥੇ: ਅਲਬੋਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਦਾ ਪਤਾ: 23778 104 ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਸਤੰਬਰ 2 ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਸੀਡਰ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 23735 132 ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਸਤੰਬਰ 2 ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਦੇਸ਼ ਲੇਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤਰੀ
ਦਾ ਪਤਾ: 24229 102A ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਸਤੰਬਰ 2 ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਦੇਸ਼ ਲੇਨ ਐਸਟੇਟਸ ਸਾਊਥ
ਦਾ ਪਤਾ: 24399 101A ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਸਤੰਬਰ 2 ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਡੀਅਰ ਫਰਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 13393 236 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਸਤੰਬਰ 2 ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਮੈਪਲੇ ਰਿਜ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 23200 132 ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਸਤੰਬਰ 2 ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਮਿਸ਼ਨ

ਕਿੱਥੇ: ਮਿਸ਼ਨ ਲੀਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ
ਦਾ ਪਤਾ: 7650 Grand Street
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ

ਕਿੱਥੇ: ਹਿਊਮ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: ਕੈਲੀ ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 7pm

ਕਿੱਥੇ: ਮੂਡੀ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 7th ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ 10th ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 7pm

ਕਿੱਥੇ: ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1 ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ 3rd ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਸਤੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 7pm

ਕਿੱਥੇ: ਰਯਾਲ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 920 ਈਵੇਨ ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ** ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਘੰਟੇ: 10am - 7pm

ਕਿੱਥੇ: ਸੈਪਰਟਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: ਸ਼ੇਰਬਰੂਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਅੱਧ ਜੂਨ - ਸਤੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 7pm

ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ

ਕਿੱਥੇ: ਏਲਡਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 4010 ਰੂਬੀ ਐਵੇਨਿਊ

ਕਿੱਥੇ: ਕਿਲਮਰ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1700 ਡੈਮਪਸੇ ਰੋਡ

ਕਿੱਥੇ: ਮਹਿਓਂ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1634 - 1648 ਜੋਨਸ ਐਵੇਨਿਊ

ਕਿੱਥੇ: ਮਿਤਲ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 4383 ਕਵੇ ਕਲਿੱਫ ਰੋਡ

ਕਿੱਥੇ: ਵਿਲਕਨਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 2555 ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਡਰਾਈਵ

ਪਿਟ ਮੇਡੋਜ਼

ਕਿੱਥੇ: ਹੈਰਿਸ ਰੋਡ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 12460 ਹੈਰਿਸ ਰੋਡ
ਓਪਨ: ਜੂਨ - ਸਤੰਬਰ
ਘੰਟੇ: 9am - 8pm

ਪੋਰਟ ਕੋਕੁਟਲਾਮ

ਕਿੱਥੇ: ਲਾਇਨਜ਼ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 2300 ਲਾਇਨਾਂ ਵੇ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਖੁੱਲੇ
ਘੰਟੇ: 9am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਸਨ ਵੈਲੀ ਸਪ੍ਰੇ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 3700 ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਖੁੱਲੇ
ਘੰਟੇ: 10am - 7: 30pm ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਪੋਰਟ ਮੂਡੀ

ਕਿੱਥੇ: ਇੱਲਾ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 400 ਬਲਾਕ ਗਲੈਨਕੋ ਡਰਾਈਵ
ਓਪਨ: ਮੱਧ ਮਈ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਕਿੱਥੇ: ਰੌਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 2800 ਬਲੌਕ ਮਰੇ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮੱਧ ਮਈ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਰਿਚਮੰਡ

ਕਿੱਥੇ: ਬੁਕੇਵਿਲ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1060 ਕੈਟਾਲਿਨ ਕੋਰਟ
ਓਪਨ: ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਤੰਬਰ (ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ

ਕਿੱਥੇ: ਡਿਕਸਨ ਨੈਬਰਹੁੱਡ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 9331 ਡਾਇਮੰਡ ਰੋਡ
ਓਪਨ: ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਤੰਬਰ (ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ

ਕਿੱਥੇ: ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ / ਕੈਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 4100 ਨੰਬਰ 5 ਰੋਡ
ਓਪਨ: ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਤੰਬਰ (ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ

ਕਿੱਥੇ: ਲੈਂਗ (ਸੇਬਾ / ਬਿਸਵੇਲ) ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 4100 ਨੰਬਰ 5 ਰੋਡ
ਓਪਨ: ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਤੰਬਰ (ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ

ਕਿੱਥੇ: ਸਟੀਵਨਸਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 8211 ਸਬਾ ਰੋਡ
ਓਪਨ: ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਤੰਬਰ (ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ

ਕਿੱਥੇ: ਸਾਊਥਹੈਡ ਕਮਿਉਨਟੀ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 8680 ਵਿੱਲਮਸ ਰੋਡ
ਓਪਨ: ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਤੰਬਰ (ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ

ਸਰੀ

ਕਿੱਥੇ: ਬੈਅਰ ਕਰੀਕ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 13750 88 ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਬ੍ਰਿਜਵਿਊ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 12560 115 ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਅਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 6330 168 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਏਰਮਾ ਸਟੈਫਨਸਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 15920 110 ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਫਲੀਟਵੁਡ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 15802 80 ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਗੋਲਸਟਸਟੋਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 5850 146 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਹੈਵਟਰੋ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 10513 144 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਹੈਜ਼ਲਗਰੋਵ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 7080 190 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਨਿਊਟਨ ਅਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 7395 128 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਦੱਖਣੀ ਸਰੀ ਅਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 14600 20 ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਅਨਿਨਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 13313 68 ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ)
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਵੈਨਕੂਵਰ

ਕਿੱਥੇ: ਚੈਲਡੇਕੋਟ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 4175 ਵਾਲਸ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਕਨੌਟ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 2390 ਵਜੇ 10th Avenue
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਪੋਰਟਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੈਬ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 101 E ਵਾਟਰਫਰੰਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਗਾਰਡਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1851 ਗਾਰਡਨ ਡ੍ਰਾਈਵ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਗ੍ਰੈਂਡਵਿਊ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1657 ਚਾਰਲਸ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਗੈਨਵਿਲ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1318 ਕਾਰਟ੍ਰੇਟ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਘੰਟੇ: 10am - 6pm
ਫੁੱਲ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ - ਮਈ 18- ਜੂਨ 23 ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ
ਸਪਰੇਅ ਪਾਰਕ ਸਿਰਫ - (ਕੋਈ ਵੀ ਬਰੌਸਟਲਾਈਡ ਨਹੀਂ) ਜੂਨ ਜ਼ਿਊਂਕਸ X-17 ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਨ
ਫੁੱਲ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ - ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ, ਜ਼ੇਂਗ 7 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 28 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੋ

ਕਿੱਥੇ: ਹਾਰਬਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1199 ਡਬਲਿਯੂ ਕੋਡੋਵਾ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 9pm

ਕਿੱਥੇ: ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 3000 ਈ ਪੈਨਡਰ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 9am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਹਿਿੰਗ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 215 ਵਾਇ 1st ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰ - ਡੁਸਕ

ਕਿੱਥੇ: ਕਿਟਸਿਲਨੋ ਬੀਚ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 1499 ਆਰਬੂਟਸ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੰਬਰਮਾਨ ਦੇ ਆਰਚ
ਦਾ ਪਤਾ: 3301 ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਮੈਕਲਿਨ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 710 ਕੀਫ਼ਰ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਨਰਕੈ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 5050 ਵੇਲਸ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: Oak Park,
ਦਾ ਪਤਾ: 900 ਵੈਸਟ 59th ਐਵਨਿਊ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਪੋਂਡਰਾ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 2325 ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 3773 ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਪਾਰਕ
ਦਾ ਪਤਾ: 3773 ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਓਪਨ: ਮਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਘੰਟੇ: 10am - 8pm

ਕਿੱਥੇ: ਵੇਸਬਰੁੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ (ਯੂਬੀਸੀ)
ਦਾ ਪਤਾ: 3335 ਵੇਬਬਰ ਲੇਨਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੇਖ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ!

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

11 Comments
 1. 11 ਸਕਦਾ ਹੈ, 2019
 2. ਅਗਸਤ 20, 2017
 3. ਜੁਲਾਈ 25, 2017
  • ਅਗਸਤ 3, 2017
 4. 14 ਸਕਦਾ ਹੈ, 2016
  • 21 ਸਕਦਾ ਹੈ, 2016
 5. 13 ਸਕਦਾ ਹੈ, 2016
  • 21 ਸਕਦਾ ਹੈ, 2016
 6. ਜੁਲਾਈ 4, 2015
 7. ਜੂਨ 6, 2015
  • ਜੂਨ 10, 2015

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *

ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਫੈਮਲੀ ਫਨ ਵੈਨਕੁਵਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਘਰ-ਘਰ ਅਤੇ eventsਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ. ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਮੀਨੂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.