ਨੋਟ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਸਿਰਫ਼-ਯਾਤਰਾ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ - ਛੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ), ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੇਟ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਏਅਰਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੈਸਟਜੈੱਟ ਅਤੇ ਸਨਵਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹਵਾ ਦਾ ਗੇੜ ਅਤੇ HEPA ਫਿਲਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਜਹਾਜ਼ ਦੇ HEPA ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 60% ਤਾਜ਼ਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯਾਤਰਾ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਡਾਣ

ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ B ਰੱਖੋ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੈਕ ਕਰੋ।

ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 2021 ਯਾਤਰਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਸੰਤ 2021 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਨਤਮ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ, 'ਤੇ ਜਾਓ https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/provinces

ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦੇ ਹਨ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 14-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 3-ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟੇ (3 ਦਿਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, (ਮਈ 2021), 80 ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ COVID PCR ਟੈਸਟ ਅਤੇ 14-ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਮਿਆਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19-ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, 'ਤੇ ਜਾਓ CovidControls.co.

ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਡੀਸੀ) ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਓ

ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ. ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਰ 2.0 ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।