ਕੰਬੋਡੀਆ

ਕਾਰਟੇਜੈਨਾ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ
ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਿੰਜਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ

ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਅਦੀਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ. ਆਖਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾ. ਸੰਕੁਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਝਿੜਕਿਆ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ »