ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਨੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਰਮ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼! ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਛੂਟ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਨੀ ਟਿਕਟ.

ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅੰਤਮ ਗਾਈਡ ਸਾਡੀ ਨਿਵਾਸੀ ਯਾਤਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਰਨੀਸੰਗ.

ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗਾ! ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਅਰ ਜਰੂਰਤਾਂ ”, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਟ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ.

ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ.
  • ਸਕੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਨ.
  • ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਲਿੰਗੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ!
  • ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
  • ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬੇ ਚੁਣੋ.
  • FASTPASS ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰੋ.
  • ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਿਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਮੈਜਿਕ ਆਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ.
  • ਸਟਾਰ ਵਾਰਜ਼: ਗੈਲੇਕਸੀਜ਼ ਐਜ ਸਮੇਤ ਸਰਬੋਤਮ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ

ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂਜਰਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਮਾਰਵਲ-ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਗਰਮੀ 2020 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ!

'ਤੇ ਇਕ ਕਾੱਪੀ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ.